Archiwizowanie lub ignorowanie wiadomości w Gmailu

Jeśli chcesz wyczyścić skrzynkę odbiorczą, nie usuwając e-maili, możesz je zarchiwizować lub zignorować. E-maile zostaną przeniesione do folderu oznaczonego etykietą „Wszystkie”.

 • Kiedy zarchiwizujesz wiadomość: gdy ktoś na nią odpowie, pojawi się ona ponownie w Odebranych.
 • Kiedy zignorujesz wiadomość: odpowiedzi, które na nią otrzymasz, nie trafią do Odebranych. Możesz wyszukać ten wątek, jeśli chcesz go ponownie znaleźć.

Wybieranie ustawień archiwizacji lub usuwania

 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu.
 3. Wybierz Ustawienia a potem Ustawienia ogólne a potem Domyślne działanie Gmaila
 4. Wybierz Archiwizuj lub Usuń. Usunięte wiadomości są po 30 dniach trwale kasowane z kosza.
 5. Przewiń stronę w dół do sekcji „Potwierdzenia czynności” i wybierz, czy archiwizacja i usuwanie wiadomości mają wymagać potwierdzenia.

Archiwizowanie wiadomości 

Jeśli powyżej wybierzesz ustawienie Archiwizuj, możesz archiwizować wiadomości na dwa sposoby:

 • klikając Archiwizuj Archiwizuj po otwarciu wiadomości,
 • przesuwając wiadomość w Odebranych w prawo lub w lewo.

Wskazówka: możesz zmienić ustawienia Gmaila, aby móc szybko wykonywać tę czynność przez przesunięcie palcem w lewo lub w prawo po e-mailu na liście wiadomości. 

Aby zarchiwizować więcej wiadomości, zaznacz je, po czym kliknij Archiwizuj Archiwizuj.

Uwaga: nawet jeśli jako opcję domyślną wybierzesz Usuń, możesz zarchiwizować wiadomość, gdy ją otworzysz i klikniesz Archiwizuj Archiwizuj.

Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości

Wyniki wyszukiwania w Gmailu obejmują wszystkie zarchiwizowane wiadomości.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w Gmailu.

Otwieranie etykiety Wszystkie

Etykieta Wszystkie jest dodawana do każdej wiadomości. Aby znaleźć zarchiwizowaną wiadomość, wystarczy otworzyć etykietę Wszystkie.

 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Kliknij Menu Menu w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Wszystkie.
Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych
 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Otwórz e-maila.
 3. Kliknij Więcej Więcej w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Przenieś do Odebranych.

Ignorowanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Otwórz rozmowę. Jeśli chcesz pozostać w Odebranych, kliknij zdjęcie profilowe nadawcy.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ignoruj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?