Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Archiwizowanie wiadomości w Gmailu

Aby wyczyścić skrzynkę odbiorczą, nie usuwając e-maili, możesz je zarchiwizować. Gdy zarchiwizujesz e-maila, zostanie on przeniesiony z Odebranych do etykiety Wszystkie (nie zostanie usunięty). Jeśli ktoś odpowie na zarchiwizowaną wiadomość, pojawi się ona ponownie w Odebranych.

Archiwizowanie e-maili

  1. Otwórz Gmaila.
  2. Otwórz wiadomość lub zaznacz pole znajdujące się po jej lewej stronie. Aby zarchiwizować wiele e-maili naraz, zaznacz pola obok odpowiednich wiadomości.
  3. Na górze strony kliknij ikonę archiwizowania Archiwizuj.

Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Zarchiwizowane wiadomości nie są usuwane. Możesz je znaleźć w każdej chwili.

Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości

Wyniki wyszukiwania w Gmailu obejmują wszystkie zarchiwizowane wiadomości.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w Gmailu.

Otwieranie etykiety Wszystkie

Etykieta Wszystkie jest dodawana do każdej wiadomości. Zarchiwizowaną wiadomość możesz znaleźć, otwierając etykietę Wszystkie.

  1. Otwórz Gmaila.
  2. Wskaż kursorem listę etykiet po lewej stronie ekranu.
  3. U dołu listy kliknij Więcej. Może być konieczne przewinięcie widoku w dół.
  4. Kliknij Wszystkie.
Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych
  1. Otwórz Gmaila.
  2. Otwórz e-maila.
  3. Kliknij Przenieś do Odebranych.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?