Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Archiwizowanie lub ignorowanie wiadomości w Gmailu

Jeśli chcesz wyczyścić skrzynkę odbiorczą, nie usuwając e-maili, możesz je zarchiwizować lub zignorować. E-maile zostaną przeniesione do folderu oznaczonego etykietą „Wszystkie”.

 • Kiedy zarchiwizujesz wiadomość: kiedy zarchiwizujesz wiadomość, a następnie ktoś na nią odpowie, pojawi się ona ponownie w Odebranych.
 • Kiedy zignorujesz wiadomość: odpowiedzi, które na nią otrzymasz, nie trafią do Odebranych. Możesz wyszukać ten wątek, jeśli chcesz go ponownie znaleźć.

Archiwizowanie e-maili

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Otwórz wiadomość lub zaznacz pole znajdujące się po jej lewej stronie. Aby zarchiwizować wiele e-maili naraz, zaznacz pola obok odpowiednich wiadomości.
 3. Na górze strony kliknij Archiwizuj Archiwizuj.

Wskazówka: jeśli masz włączone skróty klawiszowe możesz też nacisnąć E, aby zarchiwizować wyświetlonego e-maila.

Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Zarchiwizowane wiadomości nie są usuwane. Możesz je znaleźć w każdej chwili.

Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości

Wyniki wyszukiwania w Gmailu obejmują wszystkie zarchiwizowane wiadomości.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w Gmailu.

Otwieranie etykiety Wszystkie

Etykieta Wszystkie jest dodawana do każdej wiadomości. Zarchiwizowaną wiadomość możesz znaleźć, otwierając etykietę Wszystkie.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wskaż kursorem listę etykiet po lewej stronie ekranu.
 3. U dołu listy kliknij Więcej. Może być konieczne przewinięcie widoku w dół.
 4. Kliknij Wszystkie.
Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych
 1. Otwórz Gmaila.
 2. Otwórz e-maila.
 3. Kliknij Przenieś do Odebranych.

Ignorowanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Otwórz lub zaznacz wybrany wątek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a następnie Zignoruj.

Wskazówka: aby szybciej zignorować wiadomości, użyj skrótu klawiszowego M.

Michelle jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?