Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true

Archiwizowanie lub ignorowanie wiadomości w Gmailu

Jeśli chcesz wyczyścić skrzynkę odbiorczą, nie usuwając e-maili, możesz je zarchiwizować lub zignorować. E-maile zostaną przeniesione do folderu oznaczonego etykietą „Wszystkie”.

 • Kiedy zarchiwizujesz wiadomość: kiedy zarchiwizujesz wiadomość, a następnie ktoś na nią odpowie, pojawi się ona ponownie w Odebranych.
 • Kiedy zignorujesz wiadomość: odpowiedzi, które na nią otrzymasz, nie trafią do Odebranych. Możesz wyszukać ten wątek, jeśli chcesz go ponownie znaleźć.

Archiwizowanie e-maila

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz wiadomość lub zaznacz pole znajdujące się po jej lewej stronie. Aby zarchiwizować wiele e-maili naraz, zaznacz pola obok odpowiednich wiadomości.
 3. Na górze strony kliknij Archiwizuj Archiwizuj.

Wskazówka: jeśli masz włączone skróty klawiszowe, aby zarchiwizować wyświetlonego e-maila, możesz też nacisnąć E.

Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Zarchiwizowane wiadomości nie są usuwane. Możesz je znaleźć w każdej chwili.

Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości

Wyniki wyszukiwania w Gmailu obejmują wszystkie zarchiwizowane wiadomości.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w Gmailu.

Otwieranie etykiety Wszystkie

Etykieta Wszystkie jest dodawana do każdej wiadomości. Zarchiwizowaną wiadomość możesz znaleźć, otwierając etykietę Wszystkie.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Wskaż kursorem listę etykiet po lewej stronie ekranu.
 3. U dołu listy kliknij Więcej. Może być konieczne przewinięcie widoku w dół.
 4. Kliknij Wszystkie.
Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych
 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz e-maila.
 3. Kliknij Przenieś do Odebranych.

Ignorowanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz lub zaznacz wybrany wątek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a następnie Zignoruj.

Wskazówka: aby szybciej ignorować wiadomości, użyj skrótu klawiszowego M.

Michelle jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?
false