Archiwizowanie wiadomości w Gmailu

Wiadomości ze skrzynki odbiorczej Gmaila można usunąć i zarchiwizować je na karcie Wszystkie. To tak, jakby przenieść wiadomości do szuflady na akta zamiast wyrzucić je do kosza.

Gdy ktoś odpowie na wiadomość, która została już zarchiwizowana, wątek z tą wiadomością pojawi się ponownie w Twojej skrzynce odbiorczej.

Na komputerze
Sposób archiwizowania

Archiwizowanie pojedynczych wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Otwórz wiadomość (lub zaznacz znajdujące się obok niej pole wyboru).
 3. Kliknij przycisk Archiwizuj Archive.

Jednoczesne archiwizowanie wielu wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Znajdź grupę wiadomości, które chcesz zarchiwizować, np. wszystkie te, które spełniają określone kryteria wyszukiwania.
 3. Zaznacz pole wyboru na pasku narzędzi u góry strony. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich wiadomości widocznych na stronie.
 4. Opcjonalnie: aby zarchiwizować wszystkie wiadomości, a nie tylko te, które widać, nad wiadomościami poszukaj tego zdania:

  „Wszystkie wątki (20) na tej stronie są zaznaczone. Wybierz wszystkie wątki, które pasują do tego wyszukiwania”.

  Następnie kliknij ten link.

 5. Kliknij przycisk Archiwizuj Archive.
Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Zarchiwizowane wiadomości najłatwiej znaleźć przy użyciu wyszukiwarki. Aby rozpocząć wyszukiwanie zaawansowane, kliknij małą strzałkę w polu wyszukiwania. Więcej informacji o wyszukiwaniu w Gmailu.

Szukanie w etykietach lub widoku Wszystkie

Jeśli wiadomość została oznaczona etykietą, kliknij etykietę po lewej stronie ekranu Gmaila.

Wszystkie zarchiwizowane wiadomości znajdziesz też w widoku Wszystkie. Aby go przeglądać, wykonaj te kroki:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Po lewej stronie ekranu pod przyciskiem Utwórz, najedź kursorem na listę etykiet.
 3. U dołu listy etykiet kliknij Więcej . Być może trzeba będzie przewinąć w dół ekranu.
 4. Kliknij folder Wszystkie. Jeśli nie widzisz etykiety Wszystkie pod Więcej , poszukaj jej u góry listy.

Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych

 1. Po znalezieniu wiadomości zaznacz pole wyboru obok niej.
 2. Na pasku narzędzi u góry kliknij ikonę Przenieś do Move to.
 3. Kliknij Odebrane.
Na Androidzie 4.0 lub nowszym
Czynności archiwizowania i usuwania

Częściej archiwizujesz, czy usuwasz wiadomości? To ustawienie umożliwia wybranie preferowanej czynności widocznej podczas wyświetlania wiadomości i powiadomień.

 1. W aplikacji Gmail kliknij menu Menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Ustawienia ogólne.
 4. Kliknij Czynności archiwizuj i usuń.

Jeśli wybierzesz samą czynność archiwizacji, samą czynność usuwania, lub obie te czynności, będziesz mieć możliwość:

 • wyświetlić odpowiednią ikonę lub ikony w trakcie przeglądania poczty,
 • wybrać czynność (archiwizuj lub usuń) z interaktywnych powiadomień (Android 4.1+),
 • zarchiwizować lub usunąć wiadomość przez przesunięcie palcem (należy wcześniej sprawdzić, czy zaznaczono pole ustawień przesuwania).

Wskazówka: pozostałe czynności znajdują się w menu Menu, więc zawsze możesz usuwać lub archiwizować wiadomości.

Potwierdź archiwizowanie

Aby uniknąć przypadkowego zarchiwizowania ważnej wiadomości, można włączyć te ustawienia:

 1. W aplikacji Gmail kliknij menu Menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Ustawienia ogólne.
 4. Zaznacz Potwierdź usuwanie, Potwierdź archiwizowanie lub oba pola.
Znajdowanie zarchiwizowanych wiadomości

Wiadomości możesz odnaleźć na kilka sposobów:

 • Wyszukiwanie: kliknij ikonę Szukaj Search icon, gdy masz wyświetloną listę wiadomości – odebranych lub innych.
 • Etykiety: jeśli do szukanej wiadomości została wcześniej zastosowana etykieta, możesz znaleźć tę wiadomość, klikając menu Menu i wybierając etykietę.
 • Wszystkie: zarchiwizowane wiadomości znajdują się na liście Wszystkie. Kliknij menu Menu i wybierz Wszystkie.
Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych
 1. Znajdź zarchiwizowaną wiadomość.
 2. Otwórz ją lub zaznacz.
 3. Kliknij ikonę „Przenieś do” Move to icon. (Jeśli ikona jest niewidoczna, kliknij menu Menu, a następnie Przenieś do.)
 4. Wybierz etykietę.
Na Androidzie 2.3

Aby zarchiwizować wątek, skorzystaj z jednej z następujących opcji:

 • Przeglądając listę wątków, dotknij wątku i przytrzymaj go, a potem w otwartym menu dotknij opcji Archiwizuj.
 • Zaznacz co najmniej jeden wątek w skrzynce odbiorczej lub na innej liście wątków i dotknij opcji Archiwizuj.
 • Czytając wiadomość, dotknij Archiwizuj na dole ekranu.

Więcej informacji o Gmailu

Czy ten artykuł był pomocny?