Arkivér e-poster i Gmail

Du kan fjerne e-poster fra Gmail-innboksen din, men beholde dem på All e-post-fanen, ved å arkivere dem. Det er som å flytte e-postene til et arkivskap i stedet for å kaste dem i papirkurven.

Når noen svarer på en e-post du har arkivert, vises e-posttråden med den nye e-posten i innboksen din igjen.

Datamaskin
Sånn arkiverer du

Arkivér enkeltstående e-poster

 1. Åpne Gmail.
 2. Åpne e-posten (eller merk av ved den).
 3. Klikk på Arkivér-knappen Archive .

Arkivér mange e-poster samtidig

 1. Åpne Gmail.
 2. Finn en gruppe med e-poster du vil arkivere, for eksempel de som samsvarer med et konkret søk.
 3. Merk av i avmerkingsboksen på verktøylinjen øverst på skjermen. Da blir alle e-postene du ser på siden, valgt.
 4. Valgfritt: For å arkivere alle e-postene i stedet for bare de du ser, se etter denne setningen over e-postene:

  «Alle de 20 samtalene på denne siden er valgt. Velg alle samtaler som samsvarer med dette søket

  Så klikker du på den linken.

 5. Klikk på Arkivér-knappen Archive.
Finn og flytt arkiverte e-poster

Den enkleste måten å finne arkiverte e-poster på, er ved å søke. For avanserte søk klikker du på den lille pilen i søkefeltet for å fylle ut mer informasjon. Finn ut mer om Gmail-søk.

Se under etikettene eller All e-post

Hvis du har satt etikett på e-posten din, klikker du på etiketten på venstre side i Gmail.

Alle e-postene du har arkivert, ligger også under All e-post. Gjør følgende for å se gjennom All e-post:

 1. Åpne Gmail.
 2. Hold markøren over etikettlisten på venstre side, under Skriv ny-knappen.
 3. Klikk på Mer nederst i etikettlisten. Det kan hende du må rulle nedover.
 4. Klikk på All e-post. Hvis du ikke ser «All e-post» under Mer , kan du se etter «All e-post» nær toppen av etikettlisten.

Flytt arkiverte e-poster tilbake til innboksen

 1. Når du har funnet e-posten, merker du av ved den.
 2. Klikk på Flytt til-ikonet Move to på verktøylinjen øverst.
 3. Klikk på Innboks.
Android 4.0 eller nyere
Handlinger for arkivering og sletting

Er du mest tilbøyelig til å arkivere eller slette e-poster? Med denne innstillingen kan du velge hvilket alternativ for fjerning som skal vises når du ser gjennom e-poster og varsler.

 1. Trykk på menyen Menu i Gmail-appen.
 2. Trykk på Innstillinger.
 3. Velg Generelle innstillinger.
 4. Trykk på Handlinger for arkivering og sletting.

Når du velger å se Arkivér, Slett eller begge, kan du

 • se ikonet/-ene når du ser gjennom e.-poster.
 • velge handlingen (arkivér eller slett) fra interaktive varsler (Android 4.1 og nyere).
 • sveipe for å arkivere eller slette (sørg for å merke av i boksen for sveipeinnstillingen).

Tips: Du finner flere handlinger i menyen Menu, så du kan når som helst slette eller arkivere e-poster.

Bekreft før arkivering

Hvis du ønsker å redusere risikoen for å arkivere en viktig melding ved et uhell, kan du slå på disse innstillingene:

 1. Trykk på menyen Menu i Gmail-appen.
 2. Trykk på Innstillinger.
 3. Velg Generelle innstillinger.
 4. Merk av for Bekreft før sletting, Bekreft før arkivering eller begge deler.
Finn arkiverte e-poster

Her er noen måter å finne e-poster på:

 • Søk: Trykk på søkeikonet Search icon mens du ser på innboksen eller en annen liste over samtaler.
 • Etiketter: Hvis du tidligere brukte etiketter på meldinger, kan du finne dem ved å trykke på menyen Menu og velge ønsket etikett.
 • All e-post: I «All e-post» finner du alle e-postene du har arkivert. Trykk på menyen Menu og velg All e-post.
Flytt arkiverte e-poster tilbake til innboksen
 1. Finn den arkiverte e-posten.
 2. Åpne eller velg e-posten.
 3. Trykk på «Flytt til»-ikonet Move to icon. (Hvis du ikke ser ikonet, trykk på menyen Menu og deretter på Flytt til.)
 4. Velg en etikett.
Android 2.3

Bruk en av fremgangsmåtene nedenfor når du skal arkivere en samtale:

 • Når du viser en samtaleliste, kan du trykke og holde på en samtale og deretter trykke på Arkivér i menyen som vises.
 • Merk av for én eller flere samtaler i innboksen eller en annen samtaleliste, og trykk på Arkivér.
 • Mens du leser en e-post, trykk på Arkivér nederst på skjermen.

Finn ut mer om Gmail