Arkivér eller ignorer e-poster i Gmail

Hvis du ønsker å rydde opp i innboksen uten å slette e-poster, kan du arkivere eller ignorere dem. E-postene flyttes til en etikett som heter «All e-post».

 • Når du arkiverer en e-post: E-posten sendes tilbake til innboksen din når noen svarer på den.
 • Når du ignorerer en e-post: Svar på meldingen vises ikke i innboksen din. Du kan søke etter samtalen hvis du ønsker å se den på nytt.

Arkivér en e-post

 1. Åpne Gmail på en datamaskin.
 2. Åpne e-posten du vil arkivere, eller merk av i boksen til venstre for den. Hvis du vil arkivere flere e-poster, merker du av i boksen ved siden av alle e-postene du vil arkivere.
 3. Klikk på Arkivér Arkivér øverst på siden.

Tips: Hvis hurtigtaster er slått på, kan du også trykke på e for å arkivere en e-post du ser på.

Finn eller flytt e-poster du har arkivert

E-poster du har arkivert, slettes ikke. Og du kan finne dem igjen når som helst.

Søk etter arkiverte e-poster

Når du søker i Gmail, inkluderer resultatene alle e-poster som er arkivert.

Finn ut mer om søk i Gmail.

Åpne etiketten «All e-post»

Etiketten «All e-post» legges til på alle e-poster. Du finner alle arkiverte e-poster under denne etiketten.

 1. Åpne Gmail på en datamaskin.
 2. Hold markøren over etikettlisten til venstre på siden.
 3. Klikk på Mer nederst i listen. Du må kanskje rulle nedover for å se det.
 4. Klikk på All e-post.
Flytt arkiverte e-poster tilbake til innboksen
 1. Åpne Gmail på en datamaskin.
 2. Åpne en e-post.
 3. Klikk på Flytt til innboksen.

Ignorer e-poster

 1. Åpne Gmail på en datamaskin.
 2. Åpne eller velg samtalen.
 3. Øverst til høyre klikker du på Mer og deretter Ignorer.

Tips: Du kan ignorere e-poster raskere ved å bruke hurtigtasten m.