Архивиране или спиране на съобщения в Gmail

Ако искате да разчистите входящата си поща, без да изтривате имейлите си, можете да ги архивирате или да ги спрете. Имейлите ви се преместват в етикет на име „Цялата поща“.

 • Когато архивирате съобщение: То се връща във входящата ви поща, когато някой му отговори.
 • Когато спрете съобщение: Всички отговори остават извън входящата ви поща. Можете да потърсите кореспонденцията, ако искате отново да я намерите.

Архивиране на съобщение

Архивиране на едно съобщение

 1. Уверете се, че сте изтеглили приложението Gmail.
 2. Отворете приложението Gmail Gmail на своя iPhone или iPad.
 3. Отворете съобщението. (Ако искате да останете във входящата си поща, докоснете изображението на потребителския профил на подателя).
 4. Докоснете „Архивиране“ Архивиране.

Съвет: Ако сте избрали архивиране в настройките си, можете да плъзнете съобщението наляво във входящата си поща.

Архивиране на няколко съобщения

 1. Уверете се, че сте изтеглили приложението Gmail.
 2. Отворете приложението Gmail Gmail на своя iPhone или iPad.
 3. Докоснете изображението на потребителския профил на подателя вляво, до съобщенията, които искате да архивирате.
 4. Докоснете „Архивиране“ Архивиране.

Намиране или преместване на архивирани съобщения

Търсене на архивирани съобщения

Когато търсите в Gmail, резултатите ще включват и архивираните съобщения.

Научете повече за търсенето в Gmail.

Отваряне на етикета „Цялата поща“

Етикетът „Цялата поща“ се добавя към всяко съобщение. Ако съобщение е архивирано, можете да го намерите, като отворите този етикет.

 1. Уверете се, че сте изтеглили приложението Gmail.
 2. Отворете приложението Gmail Gmail на своя iPhone или iPad.
 3. Докоснете менюто Меню горе вляво.
 4. Докоснете Цялата поща.
Преместване на архивирани съобщения обратно във входящата поща
 1. Уверете се, че сте изтеглили приложението Gmail.
 2. Отворете приложението Gmail Gmail на своя iPhone или iPad.
 3. Докоснете менюто Меню и след това Цялата поща горе вляво.
 4. Докоснете изображението на потребителския профил на подателя вляво, до съобщението, което искате да преместите.
 5. Докоснете „Още“ 더보기 и след това Преместване във „Вх. поща“ горе вдясно. Ако не виждате това, докоснете Преместване във и след това Основна.

Спиране или пренебрегване на съобщения

 1. Уверете се, че сте изтеглили приложението Gmail.
 2. Отворете приложението Gmail Gmail на своя iPhone или iPad.
 3. Отворете кореспонденцията. Ако искате да останете във входящата си поща, докоснете изображението на потребителския профил на подателя.
 4. Докоснете „Още“ 더보기 и след това Спиране горе вдясно.