Архивиране или спиране на съобщения в Gmail

Ако искате да разчистите входящата си поща, без да изтривате имейлите си, можете да ги архивирате или да ги спрете. Имейлите ви се преместват в етикет на име „Цялата поща“.

 • Когато архивирате съобщение: То се връща във входящата ви поща, когато някой му отговори.
 • Когато спрете съобщение: Всички отговори остават извън входящата ви поща. Можете да потърсите кореспонденцията, ако искате отново да я намерите.

Архивиране на имейл

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Посочете съобщение.
 3. Кликнете върху „Архивиране“ Архивиране вдясно.

Съвет: Ако клавишните комбинации са включени, можете да натиснете „e“, за да архивирате имейла, който гледате.

Намиране или преместване на архивирани съобщения

Съобщенията, които сте архивирали, не са изтрити и можете да ги намерите по всяко време.

Търсене на архивирани съобщения

Когато търсите в Gmail, резултатите ще включват и архивираните съобщения.

Научете повече за търсенето в Gmail.

Отваряне на „Цялата поща“

Етикетът „Цялата поща“ се добавя към всяко съобщение. Ако съобщение е архивирано, можете да го намерите, като отворите този етикет.

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Вляво превъртете до долната част и кликнете върху Още и след това Цялата поща.

Преместване на архивирани съобщения обратно във входящата поща

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Намерете архивираното съобщение.
 3. Поставете отметка в квадратчето до съобщението.
 4. Кликнете върху „Преместване във „Вх. поща“ Преместване във „Вх. поща“ в горната част.

Спиране или пренебрегване на съобщения

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Отворете или изберете кореспонденция.
 3. Кликнете върху Още Ощеи след това Спиране в горната част.

Съвет: За по-бързо спиране научете как да включите клавишните комбинации.