Запознайте се с новия начин за организиране на пространство. Научете повече за организирането в нишки.

Архивиране или спиране на съобщения в Gmail

Ако искате да разчистите входящата си поща, без да изтривате имейлите си, можете да ги архивирате или да ги спрете. Имейлите ви се преместват в етикет на име „Цялата поща“.

 • Когато архивирате съобщение: То се връща във входящата ви поща, когато някой му отговори.
 • Когато спрете съобщение: Всички отговори остават извън входящата ви поща. Можете да потърсите кореспонденцията, ако искате отново да я намерите.

Архивиране на имейл

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Посочете съобщение.
 3. Кликнете върху „Архивиране“ Архивиране вдясно.

Съвет: Ако клавишните комбинации са включени, можете да натиснете „e“, за да архивирате имейла, който гледате.

Намиране или преместване на архивирани съобщения

Съобщенията, които сте архивирали, не са изтрити и можете да ги намерите по всяко време.

Търсене на архивирани съобщения

Когато търсите в Gmail, резултатите ще включват и архивираните съобщения.

Научете повече за търсенето в Gmail.

Отваряне на „Цялата поща“

Етикетът „Цялата поща“ се добавя към всяко съобщение. Ако съобщение е архивирано, можете да го намерите, като отворите този етикет.

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Кликнете върху Още вляво.
 3. Кликнете върху Цялата поща.

Преместване на архивирани съобщения обратно във входящата поща

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Намерете архивираното съобщение.
 3. Поставете отметка в квадратчето до съобщението.
 4. Кликнете върху „Преместване във „Вх. поща“ Преместване във „Вх. поща“ в горната част.

Спиране или пренебрегване на съобщения

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Отворете или изберете кореспонденция.
 3. Кликнете върху Още Ощеи след това Спиране в горната част.

Съвет: За по-бързо спиране научете как да включите клавишните комбинации.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
17
false
false