Lưu trữ hoặc ẩn thư Gmail

Nếu bạn muốn dọn dẹp hộp thư đến mà không xóa email của mình thì bạn có thể lưu trữ hoặc ẩn chúng. Email của bạn được chuyển đến một nhãn được gọi là "Tất cả thư".

 • Khi bạn lưu trữ thư: Thư sẽ trở lại hộp thư đến của bạn khi ai đó trả lời thư.
 • Khi bạn ẩn thư: Các thư trả lời sẽ không vào hộp thư đến của bạn. Bạn có thể tìm kiếm cuộc hội thoại nếu bạn muốn tìm lại nó.

Lưu trữ thư

Lưu trữ một thư

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấp vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 4. Nhấn vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.

Mẹo: Nếu đã chọn Lưu trữ trong cài đặt thì bạn có thể vuốt thư sang trái từ hộp thư đến.

Lưu trữ nhiều thư

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở bên trái, hãy chạm vào hình ảnh hồ sơ của người gửi bên cạnh các thư bạn muốn lưu trữ.
 4. Nhấn vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.

Tìm hoặc di chuyển thư bạn đã lưu trữ

Tìm thư đã lưu trữ

Khi bạn tìm kiếm trong Gmail, kết quả của bạn sẽ bao gồm bất kỳ thư nào đã được lưu trữ.

Hãy tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Gmail.

Mở nhãn Tất cả thư

Nhãn Tất cả thư được thêm vào bất kỳ thư nào. Nếu thư đã được lưu trữ, thì bạn có thể tìm thư bằng cách mở nhãn Tất cả thư.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 4. Nhấn vào Tất cả thư.
Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến của bạn
 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tất cả thư.
 4. Ở bên trái, hãy nhấn vào hình ảnh hồ sơ của người gửi bên cạnh thư bạn muốn di chuyển.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó Chuyển tới Hộp thư đến. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấn vào Chuyển tới sau đó Chính.

Ẩn hoặc bỏ qua thư

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Mở cuộc hội thoại. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấn vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm 더보기 sau đóẨn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?