Zmena nastavení Gmailu

Môžete si pridať e-mailový podpis, vybrať, na ktoré e-maily chcete dostávať upozornenia, alebo môžete zmeniť aj iné nastavenia.

Prechod na stránku nastavení

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Všeobecné nastavenia alebo na účet, ktorý chcete zmeniť.

Nastavenia, ktoré môžete zmeniť

Poznámka: Niektoré nastavenia Gmailu je možné zmeniť iba na počítači. 

Všeobecné nastavenia

Všetky nastavenia, ktoré zmeníte na tomto mieste, sa použijú na všetky účty Google pridané do aplikácie Gmail.

 • Predvolená akcia upozornenia: Nastavte si, aby sa vám v dolnej časti rozbaleného upozornenia Gmailu v pruhu s upozornením zariadenia ako predvolená akcia zobrazovala možnosť Odstrániť alebo Archivovať
 • Zobrazenie konverzácie: Ak je toto nastavenie zapnuté, všetky správy vo vlákne sa zoskupia.
 • Akcie prejdenia prstom: Ak je toto nastavenie zapnuté, správu môžete zo zoznamu správ odstrániť tak, že ju potiahnete prstom doľava alebo doprava. Vo všeobecných nastaveniach môžete akciu po potiahnutí prstom doprava alebo doľava zmeniť na niektorú z týchto možností: archivovať, odstrániť, označiť ako prečítané alebo neprečítané, presunúť pod štítok alebo odložiť. Predvolene môžete správy po potiahnutí prstom doľava alebo doprava odstraňovať. Závisí to od toho, ktoré nastavenie si vyberiete ako predvolenú akciu.
 • Obrázok odosielateľa: Ak je toto nastavenie zapnuté, výberom fotky odosielateľa vyberiete správu. Ak je toto nastavenie vypnuté, správu vyberiete tak, že ju pridržíte.
 • Predvolená akcia odpovede: Vyberte, či chcete odpovedať všetkým účastníkom konverzácie alebo iba poslednému odosielateľovi.
 • Automaticky skrátiť správy: Ak je toto nastavenie zapnuté, zmení sa veľkosť správ, aby sa ľahšie čítali.
 • Automatický prechod: Určite, či chcete po dokončení práce so správou prejsť na staršie správy, novšiu správu alebo zoznam konverzácií.
 • Otvárať webové odkazy v Gmaile: Ak je toto nastavenie zapnuté, odkazy budú otvárané v aplikácii Gmail, aby sa urýchlilo prehliadanie.
 • Potvrdenia akcií: Požiadajte o potvrdenia pred uskutočnením určitých akcií. Môžete vyžadovať potvrdenia pred odstránením správ, ich archiváciou alebo odoslaním.
Nastavenia účtu Gmail

Ak máte viac účtov, všetky nastavenia zmenené na tomto mieste sa použijú iba na vybraný účet.

 • Typ doručenej pošty: Vyberte si medzi predvolenou doručenou poštouprioritnou poštou.
 • Kategórie doručenej pošty: Vyberte si kategórie.
 • Upozornenia: Vyberte si nastavenia upozornení.
 • Zvuk a vibrovanie doručenej pošty: Vyberte si nastavenia zvuku a vibrovania.
 • Podpis: Vytvorte si podpis v Gmaile.
 • Automatická odpoveď: Vytvorte si správu počas neprítomnosti.
 • Rýchla odpoveď: Ak je toto nastavenie zapnuté, v dolnej časti správ sa môžu zobrazovať navrhované odpovede.
 • Synchronizácia Gmailu: Ak je toto nastavenie zapnuté, upozornenia a nové správy budete dostávať automaticky. Ak je toto nastavenie vypnuté, zobrazenie bude nutné obnoviť potiahnutím nadol z hornej časti priečinka doručenej pošty.
 • Počet dní na synchronizáciu pošty: Vyberte si počet dní, počas ktorých sa má pošta automaticky synchronizovať a ukladať v zariadení. Správy, ktoré sa nesynchronizujú, nie sú k dispozícii offline.
 • Spravovať štítky: Vyberte nastavenia upozornení a synchronizácie pre jednotlivé štítky.
 • Stiahnutie príloh: Ak je toto nastavenie zapnuté, prílohy sa stiahnu automaticky, keď budete mať k dispozícii Wi-Fi. Ak je toto nastavenie vypnuté, prílohy môžete stiahnuť manuálne.
 • Obrázky: Ak je toto nastavenie zapnuté, v správach sa zobrazia obrázky.
Nastavenia protokolov POP a IMAP pre adresy iných služieb ako Gmail

Tieto a ďalšie nastavenia môžete zmeniť v prípade, že si preposielate poštu z adresy inej služby ako Gmail do Gmailu pomocou protokolu POP alebo IMAP.

 • Názov účtu: Pridajte názov svojho účtu inej služby ako Gmail.
 • Vaše meno: Zmeňte meno, ktoré sa zobrazí, keď niekomu odošlete poštu.
 • Frekvencia synchronizácie: Určite, ako má aplikácia kontrolovať novú poštu. Ak vyberiete možnosť Nikdy, na zobrazenie nových správ bude potrebné potiahnuť nadol z hornej časti priečinka doručenej pošty.
 • Nastavenia servera: Určite, ako sa má aplikácia Gmail pripájať k serverom vášho poskytovateľa, napríklad zadaním názvu servera, portov a typu zabezpečenia. Môžete tiež vybrať, či sa majú správy odstrániť z vášho účtu, keď ich odstránite v aplikácii Gmail. Ak sa zmení vaše heslo u iného poskytovateľa, tu ho môžete upraviť.

Súvisiace články