Zmena nastavení Gmailu

Môžete si pridať e-mailový podpis, vybrať, na ktoré e-maily chcete dostávať upozornenia, alebo môžete zmeniť aj iné nastavenia.

Hľadanie nastavení a vykonávanie zmien

  1. V počítači prejdite na Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. V hornej časti vyberte niektorú stránku nastavení, napríklad Všeobecné, Štítky alebo Doručené.
  4. Vykonajte zmeny.
  5. Po vykonaní potrebných zmien na jednotlivých stránkach kliknite na možnosť Uložiť zmeny v dolnej časti.

Nastavenia, ktoré môžete zmeniť

Ďalšie informácie o nastaveniach v Gmaile