Zmena nastavení Gmailu

Môžete si pridať e-mailový podpis, vybrať, na ktoré e-maily chcete dostávať upozornenia, alebo môžete zmeniť aj iné nastavenia.

Prechod na stránku nastavení

 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail Gmail.
 3. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 4. Posuňte sa nadol a klepnite na položku Nastavenia.
 5. Klepnite na svoj účet.

Nastavenia, ktoré môžete zmeniť

Poznámka: Niektoré nastavenia Gmailu je možné zmeniť iba v počítači.

Ukázať obr. odosielateľa

Keď je toto nastavenie zapnuté, správy môžete vyberať klepnutím na profilový obrázok odosielateľa. Keď je toto nastavenie vypnuté, zobrazujú sa vám namiesto toho začiarkavacie políčka.

 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail Gmail.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Nastavenia.
 4. Zapnite Ukázať obrázky odosielateľa.
Akcie potiahnutím prstom

Môžete vybrať, čo sa stane, keď potiahnete prstom po správe doľava alebo doprava:

 • Archivovať
 • Vyhodiť do koša
 • Označiť ako prečítané alebo neprečítané
 • Stlmiť
 • Presunúť do…
 • Nerobiť nič

Zmena akcií potiahnutím prstom

Poznámka: Ak nezmeníte vo všeobecných nastaveniach možnosť „Pri odstraňovaní správ preferujem…“, predvolene sa ľavým alebo pravým potiahnutím prstom správa archivuje.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Akcie potiahnutím prstom.
 4. Klepnite na Potiahnutie doprava alebo Potiahnutie doľava.
 5. Vyberte požadovanú akciu.

Používanie vlastných potiahnutí prstom pomocou čítačky obrazovky

Pri používaní čítačky VoiceOver vlastné akcie stále fungujú. Ak chcete vybrať akciu, prejdite na požadovanú správu a potom potiahnite prstom nadol.

Poznámka: Rotor čítačky VoiceOver musíte nastaviť na Akcie. Ďalšie informácie o rotore čítačky VoiceOver v iPhone, iPade a iPode touch

Upozornenia

Pozrite si ďalšie informácie o nastaveniach upozornení.

Štítky

Pozrite si ďalšie informácie o usporiadaní doručenej pošty pomocou štítkov.

Mobilný podpis

Pozrite si ďalšie informácie o pridaní podpisu k správe v Gmaile.

Rýchla odpoveď

Pozrite si ďalšie informácie o navrhovaných odpovediach.

Vymazať históriu vyhľadávania

Pozrite si ďalšie informácie o vyhľadávaní v Gmaile.

Nastavenia ochrany súkromia

Vaše zariadenie iPhone alebo iPad poskytuje nastavenia ochrany súkromia, ktoré určujú, ako môže Gmail používať informácie vo vašom zariadení, napríklad vaše kontakty a fotky.

Ak chcete mať pri používaní Gmailu prístup ku kontaktom alebo fotkám v zariadení, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V zariadení prejdite do aplikácie Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Súkromie.
 3. Klepnite na položku Kontakty alebo Fotky.
 4. Zapnite možnosť Gmail.

Tieto nastavenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v aplikácii Nastavenia v zariadení.

Gmail chce mať prístup…

Táto výzva sa zobrazí, keď kontakty alebo fotky zo zariadenia prvýkrát pridáte do správy.

Klepnutím na položku OK povolíte Gmailu:

 • automaticky dopĺňať kontakty zo zariadenia pri písaní správ;
 • získať prístup ku knižnici fotiek, avšak len vtedy, keď prikladáte fotky k správam.