Zmienianie ustawień Gmaila

Możesz dodać podpis do e-maili, wybrać e-maile, o których chcesz dostawać powiadomienia, lub zmienić inne ustawienia.

Otwieranie strony ustawień

 1. Otwórz aplikację Gmail  na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Kliknij Menu Menu w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia ogólne lub konto, które chcesz zmienić.

Ustawienia, które możesz zmienić

Uwaga: niektóre ustawienia Gmaila można zmieniać tylko na komputerze. 

Ustawienia ogólne

Wszelkie ustawienia, które zmienisz w tym miejscu, odnoszą się do wszystkich kont Google dodanych przez Ciebie w aplikacji Gmail.

 • Powiadomienie domyślne: czynność domyślnie udostępniana w powiadomieniach. Możesz ustawić Usuń lub Archiwizuj jako opcję domyślnie pokazywaną u dołu rozwiniętego powiadomienia Gmaila na pasku powiadomień urządzenia.
 • Widok wątku: gdy ta opcja jest włączona, wszystkie wiadomości z jednego wątku są zebrane razem.
 • Działania przesuwania: gdy to ustawienie jest włączone, przesunięcie palcem w lewo lub w prawo po e-mailu na liście wiadomości pozwala usunąć tego e-maila. W ustawieniach ogólnych możesz zmienić działanie przesunięcia w lewo lub w prawo. Dostępne opcje to zarchiwizowanie, usunięcie, oznaczenie jako przeczytane lub nieprzeczytane, oznaczenie etykietą i odłożenie na później. Domyślnie możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo po wiadomości, aby ją usunąć. Jednak działanie tej funkcji możesz zmienić w ustawieniach.
 • Zdjęcie nadawcy: jeśli ta opcja jest włączona, zaznaczenie zdjęcia nadawcy powoduje wybranie wiadomości. Jeśli jest wyłączona, aby wybrać wiadomość, należy ją kliknąć i przytrzymać.
 • Domyślny sposób odpowiadania: zdecyduj, czy chcesz wysyłać odpowiedzi do wszystkich w wątku, czy tylko do ostatniego nadawcy.
 • Autodopasowanie wiadomości: jeśli ta opcja jest włączona, rozmiar wiadomości jest dopasowywany tak, by można łatwo je odczytać.
 • Automatyczne przechodzenie: kiedy skończysz zajmować się jedną wiadomością, możesz przejść do starszych lub nowszych wiadomości, albo do listy wątków.
 • Otwieraj linki w Gmailu: gdy to ustawienie jest włączone, możesz otwierać linki internetowe w aplikacji Gmail, aby szybciej je przeglądać.
 • Potwierdzenia czynności: zanim wykonasz niektóre czynności, pytaj o potwierdzenie. Możesz np. poprosić o potwierdzenie zamiaru usunięcia, zarchiwizowania lub wysłania wiadomości.
Ustawienia konta Gmail

Jeśli masz więcej niż jedno konto, wszelkie zmieniane tu przez Ciebie ustawienia będą odnosiły się tylko do wybranego konta.

 • Typ skrzynki odbiorczej: wybierz domyślną skrzynkę odbiorczą lub Priorytety.
 • Kategorie w Odebranych: wybierz kategorie.
 • Powiadomienia: służy do wybierania ustawień powiadomień.
 • Odebrane – dźwięk i wibracje: wybierz ustawienia dźwięku i wibracji.
 • Podpis: utwórz podpis, którego będziesz używać w Gmailu.
 • Wiadomość o nieobecności: przygotuj odpowiedź z informacją o urlopie lub nieobecności w pracy.
 • Inteligentna odpowiedź: jeśli ta opcja jest włączona, u dołu e-maili mogą się pojawiać sugerowane odpowiedzi.
 • Synchronizacja Gmaila: jeśli ta opcja jest włączona, będziesz automatycznie dostawać powiadomienia i nowe e-maile. Jeśli jest wyłączona, to żeby odświeżyć dane, musisz przejechać palcem z góry na dół na ekranie Odebranych.
 • Dni synchronizacji: ta opcja służy do określania liczby dni, z których e-maile mają być synchronizowane automatycznie i zapisywane na urządzeniu. Wszystkie wiadomości, które nie są zsynchronizowane, nie będą dostępne w trybie offline.
 • Zarządzaj etykietami: ta opcja służy do wybierania ustawień synchronizacji i powiadomień dla poszczególnych etykiet.
 • Pobieranie załączników: jeśli ta opcja jest włączona, załączniki są pobierane automatycznie, o ile korzystasz z Wi-Fi. Jeśli jest wyłączona, również możesz pobierać załączniki, z tym że nie w sposób automatyczny.
 • Obrazy: jeśli ta opcja jest włączona, obrazy w wiadomościach są wyświetlane.
Ustawienia POP i IMAP dla adresów innych niż Gmail

Są to ustawienia, które możesz zmienić, jeśli przekierowujesz wiadomości z adresu innego niż Gmail na adres Gmaila za pomocą protokołu POP lub IMAP.

 • Nazwa konta: dodawanie nazwy konta innego niż Gmail.
 • Imię i nazwisko: służy do zmieniania nazwy, która pojawia się, kiedy wysyłasz e-maile do innych osób.
 • Częstotliwość synchronizacji: służy do określania sposobu sprawdzania nowych e-maili przez aplikację. Jeśli wybierzesz opcję Nigdy, to aby zobaczyć nowe wiadomości, musisz przeciągnąć palcem z góry na dół na ekranie Odebranych.
 • Ustawienia serwera: tutaj możesz określić, w jaki sposób aplikacja Gmail łączy się z serwerami Twojego dostawcy, np. podając nazwę serwera, porty i typ zabezpieczeń. Możesz też zdecydować, czy wiadomości usunięte z aplikacji Gmail mają być usuwane z konta. Jeśli hasło do poczty u innego dostawcy ulegnie zmianie, możesz je tutaj edytować.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?