Zmiana ustawień

Komputer

Możesz zmienić swoje ustawienia i preferencje, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu Gmaila:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz jedną z kart na górze strony, np. Ogólne, Etykiety lub Konta.
 5. Gdy wprowadzisz zmiany w ustawieniach, kliknij Zapisz zmiany na dole strony.

Więcej informacji na temat konkretnych ustawień w Gmailu.

Android 4.0 lub nowszy

Aplikacja Gmail na Androida ma dwa rodzaje ustawień:

 • Ustawienia ogólne, które dotyczą wszystkich kont Gmail na urządzeniu.
 • Ustawienia konta, które dotyczą określonego konta.

W aplikacji Gmail kliknij menu Menu, a następnie Ustawienia..

Ustawienia ogólne

Oto ustawienia, które są dostępne, gdy klikniesz kolejno menu Menu > Ustawienia > Ustawienia ogólne.

Czynności archiwizowania i usuwania
Częściej archiwizujesz, czy usuwasz wiadomości? To ustawienie umożliwia wybranie preferowanej czynności usuwania widocznej podczas wyświetlania wiadomości i powiadomień. Więcej informacji o ustawieniach archiwizowania i usuwania.
Archiwizowanie/usuwanie przez przesunięcie
Możesz szybko zarchiwizować lub usunąć wątek przez przesunięcie w lewo lub w prawo podczas wyświetlania odebranych wiadomości lub innej listy wątków. To, czy widoczna jest archiwizacja czy usunięcie, zależy od opisanego powyżej ustawienia czynności archiwizowania i usuwania. Aby usuwać zamiast archiwizowania, wybierz „Pokaż tylko usuń”. Więcej informacji o ustawieniach archiwizowania i usuwania.
Zdjęcie nadawcy
Usuń zaznaczenie tej opcji, aby ukryć obrazy nadawców w Odebranych. Więcej informacji o obrazach nadawców.
Odpowiedz wszystkim
Gdy odpowiadasz na wiadomość w aplikacji, domyślnie odpowiedź jest wysyłana tylko do nadawcy. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by odpowiedź była domyślnie wysyłana do wszystkich.
Autodopasowanie wiadomości
Gdy to ustawienie jest włączone, duże wiadomości ze specjalnym formatowaniem mają automatycznie zmieniany rozmiar, dzięki czemu przeczytanie ich na urządzeniu mobilnym jest łatwiejsze. Więcej informacji o tym, jak poprawić czytelność wiadomości.
Automatyczne przechodzenie
Ta opcja pozwala wybrać ekran, który wyświetli się po usunięciu lub zarchiwizowaniu czytanej wiadomości. Możesz automatycznie przejść do następnego wątku (nowszego lub starszego) albo powrócić do listy wątków.
Pasek opcji
Po otwarciu wiadomości wyświetli się nad nią niebieski pasek. Z jego poziomu możesz odpowiedzieć na wiadomość, oznaczyć ją gwiazdką i wykonać wiele innych czynności.

Możesz określić, że pasek ma wyświetlać się zawsze u góry ekranu (jest widoczny nawet po przewinięciu w dół), tylko w trybie pionowym (w trybie poziomym jest wówczas ukryty) lub nie pokazywać się poza nagłówkiem (aby znowu go zobaczyć, wystarczy przewinąć na górę wiadomości).
Potwierdź usuwanie/wysyłanie/archiwizowanie
Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się przypadkowo wysłać, usunąć lub zarchiwizować wiadomość, włączenie tej opcji może być przydatne.
Usuwanie historii wyszukiwania lub akceptowania obrazów

Aby wyczyścić dane, kliknij ikonę Menu na stronie Ustawienia ogólne.

 • Wyczyść historię wyszukiwania
  Kliknij, by usunąć historię słów wyszukiwanych wcześniej na wszystkich kontach w Gmailu.
 • Wyłącz pokazywanie obrazów
  Jeśli masz zaznaczone pole „Zawsze pokazuj obrazy od tego nadawcy” lub „Pokaż obrazy”, kliknięcie tej opcji wyłączy te ustawienia i przywróci ustawienia domyślne, tak by obrazy nie były już wyświetlane automatycznie.
Ustawienia konta

Oto ustawienia, które są dostępne, gdy klikniesz kolejno menu Menu i Ustawienia, a następnie wybierzesz konto. Jeśli masz wiele kont, ustawienia będą dotyczyć tylko konta wybranego.

Typ skrzynki odbiorczej
Domyślna skrzynka odbiorcza organizuje wiadomości w kategorie, takie jak Społeczności, Oferty i Powiadomienia. Więcej informacji o kategoriach skrzynki odbiorczej.

Priorytety to lista wątków w skrzynce odbiorczej oznaczonych przez Ciebie lub Gmaila jako ważne. Więcej informacji o Priorytetach.
Kategorie skrzynki odbiorczej
Możesz wyświetlić lub ukryć tyle kategorii, ile chcesz. Wiadomości z ukrytych kategorii będą widoczne w kategorii Główne.

Modyfikacje kategorii wprowadzone w aplikacji Gmail są widoczne w Gmailu na komputerze i odwrotnie. Więcej informacji o kategoriach skrzynki odbiorczej.

To ustawienie nie jest widoczne, jeśli włączone są Priorytety.
Powiadomienia
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia. Dowiedz się, co zrobić, by powiadomienia były trafniejsze.
Skrzynka odbiorcza – dźwięk i wibracje Podpis
Wpisz tekst, który zostanie dodany na końcu każdej wiadomości wysyłanej z aplikacji. Ten podpis różni się od podpisu z komputerowej wersji Gmaila.
Synchronizowanie Gmaila
Jeśli nie zaznaczysz tego pola, nie będziesz automatycznie otrzymywać powiadomień ani nowych e-maili. Aby pobrać nowe wiadomości, kliknij ikonę Odśwież Gmail Refresh Icon w aplikacji Gmail.
Dni synchronizacji
Możesz ustawić liczbę dni, z których e-maile są synchronizowane automatycznie i zapisywane na Twoim urządzeniu. Aby zaoszczędzić pamięć urządzenia, możesz ustawić mniejszą liczbę dni synchronizacji. Pamiętaj jednak, że niezsynchronizowane wiadomości nie będą dostępne w trybie offline.
Zarządzaj etykietami
Dla każdej etykiety możesz określić inne ustawienia powiadomień i synchronizacji. Kliknij to ustawienie i wybierz etykietę, aby dostosować jej ustawienia.
Pobieraj załączniki
Zaznacz tę opcję, aby automatycznie pobierać załączniki do ostatnio otrzymanych wiadomości przez Wi-Fi. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wciąż możesz pobierać załączniki po otwarciu wiadomości.
Obrazy
Gmail automatycznie pokazuje obrazy w wiadomościach. Jeśli masz ograniczoną transmisję danych przez sieć komórkową, warto zmienić ustawienia tak, aby przed wyświetleniem obrazów aplikacja pytała, czy ma to zrobić. Więcej informacji o ustawieniach obrazów w Androidzie.
Niektóre funkcje w ustawieniach Gmaila, takie jak tworzenie etykiet, są dostępne tylko w wersji komputerowej na mail.google.com.
Android 2.3

W aplikacji Gmail na Androida jest dostępnych kilka ustawień, które możesz zmieniać. Ustawienia te są niezależne od ustawień głównych Gmaila, które możesz zmieniać na komputerze.

Aby otworzyć menu Ustawienia w aplikacji Gmail:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Naciśnij Menu.
 3. Wybierz Więcej > Ustawienia.

Na każdym koncie Gmail możesz mieć osobne ustawienia. Otwórz sekcję Ustawienia ogólne, aby zmieniać ustawienia całej aplikacji. Wybierz jedno ze swoich kont Gmail, aby zmienić swoje Ustawienia konta.

Ustawienia ogólne

Wybierz Ustawienia ogólne, aby zmieniać ustawienia wszystkich kont w aplikacji.

 • Pasek opcji umożliwia zmianę opcji wyświetlania paska.
 • Wyczyść historię wyszukiwania usuwa wszystkie poprzednie wyszukiwania w aplikacji Gmail.
 • Czyszczenie opcji „Pokaż obrazy” przywraca domyślne prośby o potwierdzenie wyświetlenia obrazu w wiadomościach od wszystkich nadawców.
Uwaga: opisane ustawienia są dostępne w wersji 2.3.5 aplikacji Gmail.
Ustawienia konta

W aplikacji Gmail na urządzenia z Androidem jest dostępnych kilka ustawień, które możesz zmieniać.

Aby otworzyć menu Ustawienia konta w aplikacji Gmail:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Naciśnij Menu.
 3. Wybierz Więcej > Ustawienia > Wybierz konto.

Zarządzanie ustawieniami konta

Zmiany ustawień konta dotyczą tylko wybranego konta.

Priorytety
Możesz ustawić skrzynkę Priorytety jako domyślną skrzynkę odbiorczą, która po uruchomieniu aplikacji Gmail będzie otwierana z nowymi wiadomościami zamiast skrzynki Odebrane. Aby to ustawienie było widoczne, musisz skonfigurować Gmaila w przeglądarce internetowej tak, by wyświetlał skrzynkę Priorytety.

Podpis
Wpisz tekst, który będzie dodawany do każdej wysyłanej wiadomości.

Potwierdź działania
Wybierz działania, w przypadku których ma się otwierać okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie: archiwizacja, usunięcie lub wysłanie wiadomości.

Odpowiedz wszystkim
Gdy zaznaczysz tę opcję, przycisk Odpowiedz w nagłówku wiadomości zostanie zastąpiony przyciskiem Odpowiedz wszystkim. Dzięki temu nie musisz klikać strzałki, by wybrać tę opcję.

Automatyczne przechodzenie
Wybierz ekran, który ma się otwierać po usunięciu lub zarchiwizowaniu wątku zawierającego wyświetlane wiadomości: następny lub poprzedni wątek, Odebrane albo inna używana lista wątków.

Rozmiar tekstu wiadomości
Wybierz rozmiar tekstu czytanych wiadomości.

Operacje grupowe
Po zaznaczeniu powoduje dodanie pola wyboru z lewej strony każdego wątku, umożliwiając dodawanie wątków do grup.

Synchronizacja skrzynek i etykiet
Otwiera ekran Etykiety, na którym możesz wybrać synchronizowane etykiety.

Powrót do góry

Ustawienia powiadomień

Na poszczególnych kontach Gmail możesz określić odrębne ustawienia powiadomień.

Powiadomienia e-mail
Gdy zaznaczysz tę opcję, będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych e-mailach.

Etykiety do powiadomień
Zarządzaj ustawieniami powiadomień według etykiety. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku etykiet, które są synchronizowane.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?