שינוי ההגדרות של Gmail

אפשר להוסיף חתימה לאימייל, לבחור לגבי אילו הודעות אימייל תקבלו התראות או לשנות הגדרות אחרות.

חיפוש הגדרות ועריכת שינויים

  1. עוברים אל Gmail במחשב.
  2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז הגדרות.
  3. בחלק העליון בוחרים דף הגדרות, למשל כללי, תוויות או תיבת דואר נכנס.
  4. מבצעים את השינויים הרצויים.
  5. כשמסיימים לבצע שינויים בדף, לוחצים על שמירת השינויים בחלק התחתון.

הגדרות שאפשר לשנות

מידע נוסף על הגדרות ב-Gmail