Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας στο Gmail

Μπορείτε:

 • Προσθήκη της υπογραφής σας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Επιλογή του για ποια μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων
Θέλετε να αξιοποιήσετε περισσότερο τις εφαρμογές Google στο πλαίσιο της εργασίας σας ή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος;  Εγγραφείτε για δοκιμή του Google Workspace χωρίς χρέωση.

Μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει λήψη της εφαρμογής Gmail.
 2. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
 3. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Ρυθμίσεις.
 5. Πατήστε τον λογαριασμό σας.

Ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε

Σημείωση: Ορισμένες ρυθμίσεις του Gmail μπορούν να αλλαχθούν μόνο από υπολογιστή.

Εμφάνιση εικόνας αποστολέα

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, θα επιλέγετε μηνύματα πατώντας την εικόνα προφίλ του αποστολέα. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, αντ' αυτού θα βλέπετε πλαίσια ελέγχου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει λήψη της εφαρμογής Gmail.
 2. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
 3. Πατήστε το μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση εικόνων αποστολέα.
Ενέργειες ολίσθησης

Μπορείτε να επιλέξετε τι συμβαίνει κατά την ολίσθηση ενός μηνύματος αριστερά ή δεξιά:

 • Αρχειοθέτηση
 • Κάδος απορριμμάτων
 • Επισήμανση ως αναγνωσμένων/μη αναγνωσμένων
 • Αναβολή
 • Μετακίνηση σε…
 • Καμία

Αλλάξτε τις ενέργειες ολίσθησης

Σημείωση: Εάν δεν τροποποιήσατε την επιλογή "Κατά την κατάργηση μηνυμάτων, προτιμώ…" στις γενικές ρυθμίσεις σας, η ολίσθηση αριστερά ή δεξιά αρχειοθετεί το μήνυμα από προεπιλογή.

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
 2. Πατήστε το μενού Μενού και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Ενέργειες ολίσθησης.
 4. Πατήστε Ολίσθηση δεξιά ή Ολίσθηση αριστερά.
 5. Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένη ολίσθηση με έναν αναγνώστη οθόνης

Οι προσαρμοσμένες ενέργειές σας εξακολουθούν να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε το VoiceOver. Για να επιλέξετε μια ενέργεια, εστιάστε στο μήνυμα που θέλετε και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα κάτω.

Σημείωση: Ο ρότορας VoiceOver πρέπει να έχει οριστεί σε "Ενέργειες". Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ρότορα VoiceOver για iPhone, iPad και iPod touch.

Ειδοποιήσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

Ετικέτες

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οργάνωση των εισερχομένων σας με ετικέτες.

Έξυπνη απάντηση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προτεινόμενες απαντήσεις.

Διαγραφή ιστορικού αναζήτησης

μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση στο Gmail.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Το iPhone ή το iPad διαθέτουν ρυθμίσεις απορρήτου, οι οποίες ελέγχουν με ποιον τρόπο μπορεί το Gmail να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που υπάρχουν στη συσκευή σας, όπως οι επαφές και οι φωτογραφίες σας.

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επαφές ή τις φωτογραφίες της συσκευής σας, ενόσω χρησιμοποιείτε το Gmail, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις απορρήτου.
 3. Πατήστε Επαφές ή Φωτογραφίες.
 4. Ενεργοποιήστε το Gmail.

Μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε ή να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, από την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.

"Το Gmail χρειάζεται πρόσβαση σε…"

Όταν προσθέτετε επαφές ή φωτογραφίες από τη συσκευή σας σε ένα μήνυμα για πρώτη φορά, θα δείτε αυτό το μήνυμα προτροπής.

Πατώντας OK θα επιτρέψετε στο Gmail τα εξής:

 • Αυτόματη συμπλήρωση από τις επαφές της συσκευής σας, κατά τη σύνταξη των μηνυμάτων σας.
 • Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας μόνο κατά την επισύναψη φωτογραφιών σε μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.
Απόκρυψη πλοήγησης κάτω μέρους

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η κάτω γραμμή πλοήγησης αποκρύπτεται όταν κάνετε κύλιση. Όταν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, η κάτω γραμμή πλοήγησης παραμένει στην οθόνη κατά την κύλιση.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
17
false