Skift indstillinger

På computeren

Du kan skifte dine Gmail-indstillinger eller -præferencer ved at klikke på tandhjulsikonet øverst til højre i Gmail:

 1. Åbn Gmail.
 2. Klik på tandhjulet Settings øverst til højre.
 3. Vælg Indstillinger.
 4. Vælg en af fanerne øverst på siden, for eksempel Generelt, Etiketter eller Konto.
 5. Når du har ændret en indstilling, skal du klikke på Gem ændringer nederst på siden.

Få flere oplysninger om bestemte indstillinger i Gmail.

Android 4.0 og nyere

Der findes to typer indstillinger i Gmail-appen til Android:

 • Generelle indstillinger, der gælder for alle Gmail-konti på din enhed.
 • Kontoindstillinger, der kun gælder for en bestemt konto.

Tryk på Menu menuen i Gmail-appen og derefter på Indstillinger.

Generelle indstillinger

Her er de indstillinger, der er tilgængelige, når du trykker på menuen Menu > Indstillinger > Generelle indstillinger.

Arkiverings- og slettehandlinger
Er du mest tilbøjelig til at arkivere eller slette en meddelelse? Ved at bruge denne indstilling får du vist din foretrukne handling til fjernelse, når du læser meddelelser og underretninger. Få flere oplysninger om indstillinger for arkivering og sletning.
Stryg for at arkivere/slette
Du kan hurtigt arkivere eller slette en samtale ved at stryge den til venstre eller højre fra indbakken eller en anden samtaleliste. Det afhænger af indstillingen for "Handlinger for arkivering og sletning" ovenfor, om du ser Arkivér eller Slet. Vælg "Vis kun Slet" for at slette i stedet for at arkivere. Få flere oplysninger om indstillinger for arkivering og sletning.
Afsenderbillede
Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule billeder af afsendere i din indbakke. Få flere oplysninger om afsenderbilleder.
Svar alle
Når du svarer på en meddelelse fra appen, bliver der som standard kun svaret til afsenderen. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil svare alle som standard.
Tilpas meddelelser automatisk
Når denne indstilling er aktiveret, ændres størrelsen på store meddelelser med speciel formatering automatisk, så de er lettere at læse på din mobilenhed. Få flere oplysninger om, hvordan du gør meddelelser nemmere at læse.
Gå automatisk frem
Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge, hvad du ser, når du har slettet eller arkiveret en meddelelse, du læser. Du kan automatisk gå videre til den næste nyere eller ældre samtale eller gå tilbage til samtalelisten.
Meddelelseshandlinger
Når du læser en meddelelse, er der en blå bjælke over meddelelsen, hvor du eksempelvis kan besvare eller stjernemarkere meddelelsen.

Du kan vælge, om denne linje altid skal vises øverst på skærmen (også når du ruller nedad), kun skal vises i portrætformat (og skjules i landskabsformat) eller ikke skal vises (rul op til toppen af meddelelsen for at se bjælken igen).
Bekræft før sletning/arkivering/afsendelse
Hvis du har prøvet at sende, slette eller arkivere en meddelelse ved en fejl, kan det være en god idé at aktivere disse valgmuligheder.
Ryd søgehistorik eller billedgodkendelser

Ryd dataene ved at trykke på menuikonet, mens du er på siden Generelle indstillinger.

 • Ryd søgehistorik
  Tryk på denne for at fjerne historikken med ord, du tidligere har søgt efter i Gmail, for alle konti.
 • Ryd billedgodkendelser
  Hvis du har valgt "Vis altid billeder fra denne afsender" eller "Vis billeder", inden du trykker på denne valgmulighed, ryddes disse godkendelser, og standardindstillingen gendannes, så billederne ikke vises automatisk.

Kontoindstillinger

Her er de indstillinger, der er tilgængelige, når du går til menuen Menu efterfulgt af Indstillinger og vælger din konto. Hvis du har flere konti, gælder disse indstillinger kun for den konto, du har valgt.

Indbakketype
Standardindbakken inddeler dine e-mails i valgfrie kategorier, for eksempel Sociale, Promoveringer og Opdateringer. Få flere oplysninger om indbakkekategorier.

Prioriterede e-mails er en liste med samtaler fra din indbakke, som Gmail eller du selv har markeret som vigtige. Få flere oplysninger om Prioriterede e-mails.
Indbakkekategorier
Du kan vælge at få vist eller skjule det antal kategorier, du selv har brug for. Meddelelser i skjulte kategorier vises i din primære kategori i stedet.

Ændringer i kategorierne i Gmail-appen afspejles i computerversionen af Gmail og omvendt. Få flere oplysninger om indbakkekategorier.

Denne indstilling vises ikke, hvis du har aktiveret Prioriterede e-mails.
Underretninger
Markér dette afkrydsningsfelt for at modtage underretninger. Få flere oplysninger om, hvordan du gør dine underretninger mere relevante.
Lyd og vibration for indbakken
Vælg, hvordan du vil modtage underretninger om indgående e-mails.
Signatur
Indtast tekst, der skal tilføjes sidst i alle meddelelser, du sender fra appen. Den signatur, du tilføjer her, er ikke forbundet med din signatur i computerversionen af Gmail.
Synkroniser Gmail
Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, modtager du ikke underretninger og nye e-mails automatisk. Du skal trykke på Gmail Refresh Icon ikonet for Opdater i Gmail-appen for at modtage nye meddelelser.
Antal dages e-mail, der synkroniseres
Du kan indstille det antal dages e-mails, der skal synkroniseres automatisk og gemmes på din enhed. For at spare lagerplads på enheden kan du indstille synkronisering af færre dages e-mails, men husk, at meddelelser, der ikke synkroniseres, ikke er tilgængelige offline.
Administrer etiketter
Du kan indstille individuelle indstillinger for underretninger og synkronisering for forskellige etiketter. Tryk på denne indstilling, og vælg derefter en etiket for at justere indstillingerne for den.
Download vedhæftede filer
Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at downloade vedhæftede filer for de seneste meddelelser via Wi-Fi. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, kan du stadig downloade vedhæftede filer, når du åbner meddelelsen.
Billeder
Gmail viser dig automatisk billederne i dine meddelelser. Hvis du har begrænset mobildata, kan du ændre din indstilling, så Gmail spørger dig, før der vises billeder. Få flere oplysninger om billedindstillinger på Android.
Nogle Gmail-indstillinger, for eksempel oprettelse af etiketter, er kun tilgængelige i computerversionen af Gmail på mail.google.com.