Změna nastavení Gmailu

Můžete přidat podpis, vybrat si, o jakých e-mailech chcete dostávat oznámení, a změnit další nastavení.

Jak přejít na stránku nastavení

 1. Zkontrolujte, že jste si stáhli aplikaci Gmail.
 2. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .
 3. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 4. Přejděte dolů a klepněte na Nastavení.
 5. Klepněte na svůj účet.

Nastavení, která můžete změnit

Poznámka: Některá nastavení Gmailu je možné změnit jen na počítači.

Zobrazovat fotky odesílatelů

Když je toto nastavení zapnuto, můžete zprávy vybírat klepnutím na profilovou fotku odesílatele. Když je vypnuto, uvidíte místo toho zaškrtávací políčka.

 1. Zkontrolujte, že jste si stáhli aplikaci Gmail.
 2. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .
 3. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení.
 4. Zapněte možnost Zobrazovat fotky odesílatelů.
Akce po přejetí prstem

Můžete si vybrat, co se stane, když přejedete prstem přes zprávu doleva nebo doprava. Na výběr jsou tyto možnosti:

 • Archivovat
 • Přesunout do koše
 • Označit jako přečtené/nepřečtené
 • Odložit
 • Přesunout do...
 • Žádná

Změna akcí po přejetí prstem

Poznámka: Pokud jste si v obecných nastaveních nezměnili možnost „Když odstraňuji zprávy, chci je...“, ve výchozím nastavení se zprávy po přejetí prstem doleva i doprava archivují.

 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení.
 3. Klepněte na Akce po přejetí prstem.
 4. Klepněte na Odsunutí doprava nebo Odsunutí doleva.
 5. Vyberte požadovanou akci.

Používání vlastních akcí po přejetí prstem se čtečkou obrazovky

Vaše nastavení akcí po přejetí prstem platí, i když používáte nástroj VoiceOver. Pokud chcete vybrat akci, přejděte na požadovanou zprávu a přejeďte prstem dolů.

Poznámka: Rotor VoiceOver musí být nastaven na Akce. Přečtěte si další informace o rotoru VoiceOver na iPhonech, iPadech a iPodech touch.

Oznámení

Další informace o nastaveních oznámení.

Nastavení soukromí

Váš iPhone nebo iPad má nastavení soukromí, která určují, jak může Gmail používat data z vašeho zařízení, jako jsou vaše kontakty a fotky.

Pokud chcete mít při používání Gmailu přístup ke kontaktům a fotkám ze svého zařízení, postupujte takto:

 1. V zařízení přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí.
 3. Klepněte na Kontakty nebo Fotky.
 4. Zapněte možnost Gmail.

Tato nastavení můžete kdykoli vypnout nebo změnit v Nastavení svého zařízení.

Gmail potřebuje přístup…

Tato výzva se vám zobrazí, když poprvé přidáte do zprávy kontakty nebo fotky ze zařízení.

Když klepnete na OK, povolíte tím Gmailu:

 • automaticky při psaní zpráv dokončovat kontakty z vašeho zařízení,
 • používat vaši knihovnu fotek při připojování fotek k e-mailům.

Související články