ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เปลี่ยนการตั้งค่า Gmail

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Gmail เช่น เพิ่มลายเซ็นอีเมลและเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับ

ไปที่หน้าการตั้งค่า

 1. เปิดแอป Gmail Gmail
 2. ที่ด้านซ้ายบน แตะเมนู เมนู
 3. ที่ด้านล่าง แตะการตั้งค่า

การตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนการตั้งค่า Gmail บางรายการสามารถทำในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าใดๆ ที่เปลี่ยนที่นี่จะมีผลกับบัญชี Google ทั้งหมดที่คุณเพิ่มไปยังแอป Gmail

 • การทำงานเริ่มต้นของ Gmail: เลือกว่าจะลบหรือเก็บข้อความเมื่อคุณเลื่อนข้อความ
 • มุมมองการสนทนา: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะจัดกลุ่มข้อความทั้งหมดในชุดข้อความไว้ด้วยกัน
 • การทำงานของการเลื่อน: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะสามารถเลื่อนข้อความไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเก็บหรือลบข้อความ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกเป็นการทำงานเริ่มต้น
 • รูปภาพของผู้ส่ง: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ คุณสามารถเลือกรูปภาพของผู้ส่งเพื่อเลือกข้อความ เมื่อปิดการตั้งค่านี้ ให้แตะข้อความค้างไว้เพื่อเลือก
 • วิธีตอบโดยค่าเริ่มต้น: เลือกว่าจะตอบทุกคนในการสนทนา หรือตอบผู้ส่งคนล่าสุดเท่านั้น
 • ปรับข้อความให้พอดีโดยอัตโนมัติ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะปรับขนาดข้อความให้อ่านง่ายขึ้น
 • เลื่อนไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณดำเนินการกับอีเมลใดเสร็จแล้ว เลือกเพื่อเลื่อนไปยังข้อความก่อนหน้า ข้อความใหม่ หรือรายการการสนทนา
 • การยืนยันการดำเนินการ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ กล่องป๊อปอัปจะขอให้คุณยืนยันก่อนจะลบ เก็บ หรือส่งข้อความ
การตั้งค่าบัญชี Gmail

หากคุณมีหลายบัญชี การตั้งค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงที่นี่จะมีผลกับบัญชีที่คุณเลือกเท่านั้น

 • ประเภทกล่องจดหมาย: เลือกว่าจะใช้กล่องจดหมายเริ่มต้นหรือกล่องจดหมายสำคัญ
 • หมวดหมู่กล่องจดหมาย: เลือกหมวดหมู่
 • การแจ้งเตือน: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • เสียงและการสั่นของกล่องจดหมาย: เลือกการตั้งค่าเสียงและการสั่น
 • ลายเซ็น: สร้างลายเซ็น Gmail
 • การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ: สร้างข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน
 • สมาร์ทรีพลาย: เมื่อเปิดการตั้งค่า การตอบกลับที่แนะนำอาจปรากฎที่ด้านล่างของอีเมล
 • ซิงค์ Gmail: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดการตั้งค่านี้ คุณจะต้องดึงกล่องจดหมายจากด้านบนเพื่อรีเฟรช
 • จำนวนวันของอีเมลที่จะซิงค์: ตั้งจำนวนวันของอีเมลที่คุณต้องการซิงค์และเก็บในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ข้อความที่ไม่ซิงค์จะไม่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
 • จัดการป้ายกำกับ: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการซิงค์สำหรับป้ายกำกับต่างๆ
 • ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์แนบโดยอัตโนมัติหากคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หากปิดการตั้งค่านี้ คุณจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบด้วยตนเอง
 • รูปภาพ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะแสดงรูปภาพภายในข้อความของคุณ
การตั้งค่า POP และ IMAP สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช่ Gmail

คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้หากคุณส่งต่อที่อยู่ที่ไม่ใช่ Gmail ไปยัง Gmail โดยใช้ POP หรือ IMAP

 • ชื่อบัญชี: เพิ่มชื่อไปยังบัญชีที่ไม่ใช่ Gmail ของคุณ
 • ชื่อของคุณ: เปลี่ยนชื่อที่ปรากฏเมื่อคุณส่งอีเมลให้คนอื่น
 • ความถี่ในการซิงค์: เลือกวิธีที่คุณต้องการให้แอปตรวจสอบอีเมลใหม่ หากคุณเลือกไม่เลย คุณจะต้องดึงจากด้านบนของกล่องจดหมายเพื่อดูข้อความใหม่
 • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์: เลือกวิธีที่แอป Gmail เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการได้ เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต และประเภทการรักษาความปลอดภัย และยังเลือกได้ด้วยว่าต้องการให้ลบข้อความจากบัญชีหรือไม่เมื่อลบข้อความจากแอป Gmail หากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจากผู้ให้บริการรายอื่น คุณสามารถแก้ไขรหัสนั้นได้ที่นี่

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร