Thay đổi cài đặt Gmail của bạn

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho Gmail, như là thêm chữ ký email và lựa chọn bạn muốn nhận được thông báo nào.

Truy cập vào trang cài đặt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 3. Nhấn vào Cài đặt chung hoặc tài khoản bạn muốn thay đổi.

Cài đặt bạn có thể thay đổi

Lưu ý: Một số cài đặt Gmail chỉ có thể được thay đổi trên máy tính.

Cài đặt chung

Bất kỳ cài đặt bạn thay đổi ở đây áp dụng cho tất cả Tài khoản Google bạn đã thêm vào ứng dụng Gmail của mình.

 • Tác vụ mặc định của Gmail: Chọn xóa hoặc lưu trữ thư khi bạn vuốt chúng.
 • Chế độ xem cuộc hội thoại: Khi cài đặt này bật, tất cả thư trong một chuỗi email được nhóm lại với nhau.
 • Tác vụ vuốt: Khi cài đặt này bật, bạn có thể vuốt thư sang trái hoặc sang phải để lưu trữ hoặc xóa chúng, tùy thuộc vào cài đặt nào bạn đã chọn làm tác vụ mặc định.
 • Hình ảnh người gửi: Khi cài đặt này bật, chọn hình ảnh của người gửi để chọn một thư. Khi cài đặt này tắt, chạm và giữ một thư để chọn thư.
 • Tác vụ trả lời mặc định: Chọn trả lời cho tất cả mọi người trong cuộc hội thoại hoặc chỉ cho người gửi cuối cùng.
 • Tự động chỉnh kích thước thư: Khi cài đặt này bật, thư được thay đổi kích thước để dễ đọc hơn.
 • Tự động tiến: Khi bạn đã xong với một email, chọn để đi đến các thư cũ hơn, thư mới hơn hoặc danh sách trò chuyện.
 • Xác nhận hành động: Yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện một số hành động. Bạn có thể yêu cầu xác nhận xóa thư, lưu trữ thư hoặc gửi thư.
Cài đặt tài khoản Gmail

Nếu bạn có nhiều tài khoản thì bất kỳ cài đặt nào bạn thay đổi ở đây chỉ áp dụng cho tài khoản bạn đã chọn.

 • Loại hộp thư đến: Chọn giữa Hộp thư đến mặc địnhHộp thư ưu tiên.
 • Danh mục trong hộp thư đến: Chọn các danh mục.
 • Thông báo: Chọn cài đặt thông báo.
 • Chế độ rung và âm thanh của hộp thư đến: Chọn cài đặt âm thanh và rung.
 • Chữ ký: Tạo chữ ký Gmail.
 • Tự động trả lời thư: Tạo thư trả lời vắng mặt.
 • Trả lời thông minh: Khi bật cài đặt này, thư trả lời được đề xuất có thể xuất hiện ở dưới cùng của email.
 • Đồng bộ hóa Gmail: Khi cài đặt này bật, bạn sẽ nhận được thông báo và email mới tự động. Khi cài đặt này tắt, bạn phải kéo xuống từ phía trên cùng của hộp thư đến để làm mới.
 • Số ngày của thư sẽ đồng bộ hóa: Chọn số ngày của thư bạn muốn tự động đồng bộ hóa và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bất kỳ thư nào không được đồng bộ hóa sẽ không khả dụng ngoại tuyến.
 • Quản lý nhãn: Chọn cài đặt thông báo và đồng bộ hóa cho các nhãn khác nhau.
 • Tải xuống tệp đính kèm: Khi cài đặt này được bật, tệp đính kèm sẽ được tự động tải xuống nếu bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi. Nếu cài đặt này tắt, bạn vẫn có thể tải xuống tệp đính kèm bằng cách thủ công.
 • Hình ảnh: Khi cài đặt này được bật, hình ảnh được hiển thị trong thư của bạn.
Cài đặt POP và IMAP cho các địa chỉ không phải Gmail

Đây là vài cài đặt bạn có thể thay đổi nếu bạn chuyển tiếp một địa chỉ không phải Gmail đến Gmail bằng cách sử dụng POP hoặc IMAP.

 • Tên tài khoản: Thêm tên vào tài khoản không phải Gmail.
 • Tên bạn: Thay đổi tên xuất hiện khi bạn gửi thư cho người khác.
 • Tần suất đồng bộ hóa: Chọn cách ứng dụng kiểm tra thư mới. Nếu bạn chọn Không bao giờ thì bạn phải kéo xuống từ phía trên cùng của hộp thư đến để xem thư mới.
 • Cài đặt máy chủ: Chọn cách ứng dụng Gmail kết nối đến máy chủ của nhà cung cấp của bạn, như là tên máy chủ, cổng và loại bảo mật. Bạn cũng có thể chọn có muốn thư sẽ được xóa khỏi tài khoản của bạn khi bạn xóa thư trong ứng dụng Gmail hay không. Nếu mật khẩu cho nhà cung cấp khác của bạn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu ở đây.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?