Szyfrowanie poczty w trakcie przesyłania

Do ulepszonego szyfrowania poczty w trakcie przesyłania używany jest protokół S/MIME, który automatycznie szyfruje wysyłane e-maile, gdy jest to możliwe.

Ważne: podane niżej instrukcje sprawdzają się tylko wtedy, gdy masz na koncie włączony protokół S/MIME.

Sprawdzanie, czy wysyłana wiadomość zostanie zaszyfrowana

 
 1. Zacznij pisać wiadomość.
 2. Dodaj adresatów w polu „Do”.
 3. Z prawej strony listy adresatów zobaczysz ikonę kłódki, która wskazuje poziom szyfrowania obsługiwany przez ich usługi pocztowe. W przypadku wielu adresatów z różnymi poziomami szyfrowania ikona pokazuje najniższy z obsługiwanych poziomów.
 4. Aby zmienić ustawienia S/MIME lub dowiedzieć się więcej o poziomie szyfrowania poszczególnych adresatów, kliknij ikonę kłódki i wybierz Wyświetl szczegóły.

Sprawdzanie, czy otrzymana wiadomość jest zaszyfrowana


 1. Otwórz wiadomość.
 2. Na urządzeniu z Androidem: kliknij Wyświetl szczegóły a potem Zobacz dane zabezpieczeń.
  Na iPhonie lub iPadzie:
  kliknij Wyświetl szczegóły.
 3. Zobaczysz ikonę kłódki, której kolor wskazuje poziom szyfrowania zastosowany podczas wysyłania e-maila.

Znaczenie ikon poziomu szyfrowania

Możesz sprawdzić poziom szyfrowania wysyłanych i otrzymywanych wiadomości. Kolor ikony zmienia się zgodnie z poziomem szyfrowania.

 • Zielony (ulepszone szyfrowanie S/MIME) Szyfrowanie włączone – poziom odpowiedni do przesyłania większości poufnych informacji. Protokół S/MIME szyfruje wszystkie wiadomości wychodzące, jeśli mamy klucz publiczny odbiorcy. Tylko odbiorca mający odpowiedni klucz prywatny może odszyfrować e-maila.
 • Szary (standardowe szyfrowanie TLS) szyfrowanie standardowe TLS – poziom odpowiedni do przesyłania większości wiadomości. Protokół TLS (Transport Layer Security) jest używany podczas wymiany e-maili z innymi usługami pocztowymi, które nie obsługują S/MIME.
  Wskazówka: obsługa TLS nie jest gwarantowana i zależy od wcześniejszej komunikacji z usługą poczty e-mail odbiorcy.
 • Czerwony (bez szyfrowania) Bez szyfrowania – niezaszyfrowana poczta, która nie jest bezpieczna. Do określania, czy wysyłana wiadomość zostanie wiarygodnie zaszyfrowana, używane są e-maile, które zostały wcześniej wysłane do domeny adresata.

Widzę czerwoną ikonę kłódki

Jeśli podczas pisania wiadomości zobaczysz czerwoną ikonę kłódki, rozważ usunięcie adresów, które nie obsługują szyfrowania, lub skasowanie poufnych informacji. Aby dowiedzieć się, które adresy nie obsługują szyfrowania, kliknij Wyświetl szczegóły.

Jeśli otrzymasz e-maila zawierającego szczególnie poufne treści, który jest oznaczony czerwoną ikoną kłódki, powiadom o tym nadawcę i poproś go, aby skontaktował się ze swoim dostawcą usług e-mail.

Więcej informacji o szyfrowaniu

Dlaczego niektórych e-maili nie można zaszyfrować

Jeśli poczta e-mail używana przez osobę, z którą korespondujesz, nie obsługuje szyfrowania S/MIME lub TLS, wiadomości wymieniane z tą osobą mogą nie być bezpieczne. Wiadomości są jednak szyfrowane przy użyciu S/MIME, gdy tylko jest to możliwe.

Do podpisywania lub odbierania zaszyfrowanej poczty przy użyciu S/MIME wymagany jest ważny certyfikat S/MIME wydany przez zaufany podmiot.

S/MIME (szyfrowanie ulepszone)

Protokół S/MIME od dawna jest standardem przesyłania poczty. Umożliwia on wysyłanie zaszyfrowanych i podpisanych wiadomości przy użyciu standardowych metod dostarczania przez SMTP.

S/MIME używa infrastruktury klucza publicznego do:

 • szyfrowania wiadomości podczas wysyłania i odszyfrowania przychodzących wiadomości przy użyciu odpowiedniego klucza prywatnego, co zapewnia bezpieczeństwo treści e-maila;
 • podpisywania wysyłanych wiadomości i weryfikowania podpisu wiadomości odbieranych, w celu uwierzytelniania i ochrony.

Uwaga: wiadomości nie można odszyfrować, jeśli razem z nią nie został przesłany klucz użytkownika. Dowiedz się więcej o przesyłaniu certyfikatów

TLS (szyfrowanie standardowe)

Stosowany w miarę możliwości protokół TLS (STARTTLS) ułatwia zapewnianie poufności komunikacji między aplikacjami i ich użytkownikami w trakcie przesyłania poczty e-mail. Podczas komunikacji serwera z klientem TLS uniemożliwia przychwytywanie i modyfikowanie treści wiadomości przez osoby trzecie.

Aby przesyłanie z TLS mogło działać, usługi poczty e-mail nadawcy i adresata muszą zawsze używać TLS.

Dowiedz się więcej o szyfrowaniu poczty e-mail przy użyciu TLS

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?