Šifrování e-mailů při přenosu

Protokol S/MIME je používán k podpoře rozšířeného šifrování při přenosu, a pokud je to možné, k automatickému šifrování vašich odchozích e-mailů.

Poznámka: Tyto kroky fungují, jen pokud máte v účtu povoleno šifrování S/MIME.

Jak zjistit, zda je zpráva, kterou odesíláte, zašifrovaná

 1. Začněte psát zprávu.
 2. Zadejte příjemce do pole Komu.
 3. Vpravo od seznamu příjemců uvidíte ikonu zámku, která značí úroveň šifrování podporovanou příjemci zprávy. Pokud má zpráva více příjemců s různými úrovněmi šifrování, ikona bude zobrazovat nejnižší podporovanou úroveň.
 4. Pokud chcete nastavení S/MIME změnit nebo se dozvědět další informace o úrovni šifrování příjemců, klikněte na ikonu a pak na Zobrazit podrobnosti.

Jak zjistit, zda je zpráva, kterou jste dostali, zašifrovaná

 1. Otevřete některou zprávu.
 2. Vpravo od seznamu příjemců klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Uvidíte barevnou ikonu zámku, která značí, jaká úroveň šifrování byla použita při posílání zprávy.

Co ikony šifrování znamenají

Při posílání a přijímání zpráv můžete zobrazit úroveň šifrování, která u ní je použita. Barva ikony se mění podle dané úrovně šifrování.

 • Zelená (rozšířené šifrování S/MIME) šifrování. Vhodné pro důvěrné informace. Protokol S/MIME šifruje všechny odchozí zprávy, pokud má veřejný klíč příjemce. Zprávu bude moci dešifrovat pouze příjemce s odpovídajícím soukromým klíčem.
 • Šedá (standardní šifrování TLS) Standardní šifrování TLS. Vhodné pro většinu zpráv. Protokol TLS (Transport Layer Security) je používán u zpráv vyměněných s jinými e-mailovými službami, které nepodporují S/MIME.
 • Červená (žádné šifrování) Žádné šifrování. Nezašifrované zprávy nejsou zabezpečené. K předpovědění toho, že odesílaná zpráva nebude bezpečně zašifrována, jsou používány předchozí zprávy odeslané do domény příjemce.

Zobrazuje se mi červená ikona zámku

Pokud píšete zprávu a zobrazuje se vám ikona červeného zámku, zvažte odebrání těchto adres nebo smazání důvěrných informací. Které adresy nepodporují šifrování, zobrazíte kliknutím na Zobrazit podrobnosti.

Pokud jste dostali zprávu, která obsahuje obzvlášť důvěrné informace a u které se zobrazuje ikona červeného zámku, uvědomte o tomto problému odesílatele, jenž se může obrátit na svého poskytovatele e-mailu.

Další informace o šifrování

Proč některé e-maily nejsou zašifrované

Pokud člověk, se kterým si píšete, používá e-mailovou službu, která nešifruje všechny zprávy pomocí protokolů S/MIME nebo TLS, jeho e-maily nemusí být zabezpečené, přestože se snažíme šifrovat všechny zprávy pomocí S/MIME.

Aby bylo k podepsání nebo přijetí e-mailu možné použít šifrování S/MIME, musí uživatel mít platný certifikát S/MIME z důvěryhodného zdroje.

S/MIME (rozšířené šifrování)

S/MIME je dlouhodobě používaný protokol, který umožňuje posílání zašifrovaných a podepsaných zpráv pomocí standardního serveru SMTP pro doručování pošty.

S/MIME využívá asymetrickou kryptografii k těmto účelům:

 • Šifruje zprávy při odesílání a dešifruje je při přijetí pomocí vhodného soukromého klíče a udržuje tak obsah zprávy v soukromí.
 • Podepisuje zprávy při odesílání a ověřuje podpis při přijetí a ověřuje a chrání tak jejich integritu.

Poznámka: Zprávu není možné dešifrovat, pokud klíč uživatele není nahraný, když je zpráva doručována. Další informace o nahrávání certifikátů.

TLS (standardní šifrování)

Příležitostné šifrování TLS (STARTTLS) je protokol, který pomáhá chránit soukromí mezi komunikujícími aplikacemi a jejich uživateli při doručování e-mailů. TLS zajišťuje, že žádná třetí strana nemůže při komunikaci serveru a klienta číst zprávy nebo s nimi manipulovat.

Aby mohlo šifrování doručované pošty pomocí TLS fungovat, musí TLS vždy používat e-mailová služba odesílatele i příjemce.

Další informace o šifrování e-mailů pomocí TLS.