การเข้ารหัสลับอีเมลในระหว่างรับส่ง

S/MIME ใช้เพื่อรองรับการเข้ารหัสลับขั้นสูงขณะรับส่ง และจะเข้ารหัสลับอีเมลขาออกโดยอัตโนมัติถ้าทำได้

หมายเหตุ:  ขั้นตอนเหล่านี้จะได้ผลหากคุณเปิดใช้ S/MIME ในบัญชีเท่านั้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่งเข้ารหัสลับหรือไม่

 1. เริ่มเขียนข้อความ
 2. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง"
 3. คุณจะเห็นไอคอนกุญแจซึ่งแสดงระดับการเข้ารหัสที่ผู้รับข้อความสามารถรองรับ ทางด้านขวาของผู้รับ หากมีผู้ใช้หลายคนที่มีระดับการเข้ารหัสแตกต่างกัน ไอคอนจะแสดงสถานะการเข้ารหัสที่ต่ำที่สุด
 4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า S/MIME หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้ารหัสของผู้รับ ให้คลิกที่ล็อก แล้วคลิกดูรายละเอียด

ตรวจสอบว่าข้อความที่รับเข้ารหัสลับหรือไม่

 1. เปิดข้อความ
 2. จากทางขวาของรายชื่อผู้ที่ได้รับอีเมล ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คุณจะเห็นไอคอนล็อกซึ่งมีสีที่แสดงถึงระดับการเข้ารหัสที่ใช้ในการส่งข้อความ

ไอคอนการเข้ารหัสมีความหมายอย่างไร

เมื่อคุณส่งหรือรับข้อความ คุณจะสามารถดูระดับการเข้ารหัสของข้อความ สีของไอคอนจะเปลี่ยนไปตามระดับการเข้ารหัส

 • สีเขียว (การเข้ารหัสลับ S/MIME ขั้นสูง) การเข้ารหัส เหมาะสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทั้งนี้ S/MIME จะเข้ารหัสลับข้อความขาออกทั้งหมดหากเรามีคีย์สาธารณะของผู้รับ และผู้รับที่มีคีย์ส่วนตัวที่ตรงกันเท่านั้นจึงจะถอดรหัสข้อความนี้ได้
 • สีเทา (TLS - การเข้ารหัสลับมาตรฐาน) TLS (การเข้ารหัสมาตรฐาน) เหมาะสำหรับข้อความส่วนใหญ่ ระบบจะใช้ TLS (Transport Layer Security) กับข้อความที่แลกเปลี่ยนกับบริการอีเมลอื่นซึ่งไม่สามารถรองรับ S/MIME
 • สีแดง (ไม่มีการเข้ารหัส) ไม่มีการเข้ารหัส อีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสลับซึ่งไม่มีความปลอดภัย ระบบจะใช้ข้อความที่เคยส่งถึงโดเมนของผู้รับในการคาดการณ์ว่าข้อความที่คุณส่งจะไม่มีการเข้ารหัสลับอย่างน่าเชื่อถือ

ฉันเห็นไอคอนล็อกสีแดง

หากคุณกำลังเขียนข้อความและเห็นไอคอนล็อกสีแดง โปรดพิจารณาลบที่อยู่เหล่านี้ออกหรือลบข้อมูลที่เป็นความลับ หากต้องการดูว่าที่อยู่ใดไม่มีการเข้ารหัส ให้คลิกดูรายละเอียด

หากคุณได้รับข้อความที่มีไอคอนล็อกสีแดงและข้อความนั้นมีเนื้อหาละเอียดอ่อน คุณควรแจ้งให้ผู้ส่งทราบเพื่อติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของตน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส

เหตุผลที่อีเมลบางฉบับไม่ได้เข้ารหัส

ถ้าผู้ที่คุณส่งอีเมลหาใช้บริการอีเมลที่ไม่เข้ารหัสลับข้อความทั้งหมดด้วย S/MIME หรือ TLS อีเมลจากผู้นั้นอาจไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ข้อความจะเข้ารหัสลับแบบ S/MIME ทุกครั้งที่ทำได้

S/MIME จะทำงานได้ผล ทั้งในกรณีที่ลงชื่อหรือได้รับอีเมลที่เข้ารหัสลับแบบ S/MIME ผู้ใช้จะต้องมีใบรับรอง S/MIME ที่ถูกต้องจากระดับรากที่เชื่อถือได้

S/MIME (การเข้ารหัสที่มีมาตรการเสริม)

S/MIME เป็นโปรโตคอลที่มีมานานที่ช่วยให้ระบบสามารถส่งข้อความที่เข้ารหัสและมีการลงชื่อโดยใช้การนำส่งอีเมลมาตรฐาน SMTP

โดยใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • เข้ารหัสข้อความเมื่อส่งและถอดรหัสข้อความเมื่อรับด้วยคีย์ส่วนตัวที่ถูกต้อง เพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาในข้อความ
 • ลงลายเซ็นเมื่อส่งและยืนยันลายเซ็นเมื่อรับเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์

หมายเหตุ: ระบบจะไม่สามารถถอดรหัสข้อความ หากไม่ได้อัปโหลดคีย์ของผู้ใช้เมื่อนำส่งข้อความ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปโหลดใบรับรอง

TLS (การเข้ารหัสมาตรฐาน)

Opportunistic TLS (STARTTLS) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวระหว่างแอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้ใช้ในระหว่างการนำส่งอีเมล เมื่อเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์สื่อสารกัน TLS จะช่วยตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลที่สามได้ยินหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ

TLS ในการจัดส่งจะทำงานได้ผล หากบริการนำส่งอีเมลของทั้งผู้ส่งและผู้รับใช้ TLS เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับอีเมลแบบ TLS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร