Veelgestelde vragen over Postmaster Tools

Welk domein moet ik aan Postmaster Tools toevoegen?

Je kunt het DKIM-domein (d=) of het SPF-domein (Return-Path) toevoegen.

Als de DKIM- en SPF-domeinen gelijk zijn, gebruikt Postmaster Tools bij het genereren van de dashboards het verkeer dat door beide is ondertekend. Houd hier rekening mee als je je gegevens bekijkt.

Moet ik het hoofddomein (oftewel de domeinnaam) of de subdomeinen aan Postmaster Tools toevoegen?

Als je de domeinnaam toevoegt, krijg je op de dashboards ook de gegevens te zien van het verkeer dat in alle subdomeinen (indien van toepassing) is verzameld, plus het verkeer met exact dezelfde domeinnaam.

Stel dat het domein example.com ook de e-mailberichten verifieert van twee andere subdomeinen: a.example.com en b.example.com. Door example.com toe te voegen, krijg je de geanalyseerde gegevens voor het verkeer dat door a.example.com, b.example.com en example.com is geverifieerd.

Je kunt ook meerdere subdomeinen afzonderlijk toevoegen en de bijbehorende gegevens afzonderlijk bekijken.

Zodra je een domeinnaam hebt toegevoegd en je eigendom ervan is geverifieerd, kun je er subdomeinen aan toevoegen en de gegevens ervan bekijken zonder dat je elk subdomein afzonderlijk hoeft te verifiëren.

Kan ik een domein toevoegen maar mijn eigendom ervan later aantonen?

Ja, maar er zijn in de dashboards voor dat domein pas gegevens te zien nadat je je eigendom hebt aangetoond.

Waarom is er op sommige of al mijn dashboards niets te zien? Waarom staan er geen gegevens?

Op de meeste Postmaster Tools-dashboards zijn er pas gegevens te zien als er dagelijks voldoende hoeveelheden e-mails (minstens enkele honderden) vanuit het verificatiedomeinen worden verzonden en/of in bepaalde andere omstandigheden. We doen dit om misbruik te voorkomen. Meer informatie over hoe je kunt voorkomen dat je e-mails worden geblokkeerd door Gmail

Daarnaast vereisen sommige dashboards, zoals Spampercentage en Feedbackloop, dat al het e-mailverkeer met DKIM moet zijn ondertekend voordat er gegevens kunnen worden getoond. 

Ik wil graag toegang krijgen tot Postmaster Tools voor meerdere accounts die aan ons domein zijn gekoppeld. Moet ik in dat geval voor elk van deze accounts een nieuwe DNS-verificatierecord instellen?

Ja, elk account heeft momenteel een eigen DNS-verificatierecord nodig.

Kan ik mijn G Suite-account gebruiken om toegang te krijgen tot Postmaster Tools?

Ja, je kunt een Google-account of een G Suite-account gebruiken om toegang te krijgen tot Postmaster Tools.

Worden doorgestuurde e-mails uitgesloten bij het verzamelen van de gegevens die op de dashboards worden weergegeven?

Ja, we doen ons uiterste best om doorgestuurde e-mails uit te sluiten.

Waarom worden soms niet al mijn verzendende IP-adressen in de tabellen van het IP-reputatiedashboard weergegeven?

We beperken het aantal IP-adressen dat in de tabellen kan worden weergegeven tot 500 IP-reeksen per reputatiegroep. Hoewel dit aantal in de meeste gevallen voldoende is en voor de meeste afzenders de meerderheid van de verzendende IP-adressen dekt, is dit niet altijd het geval.

Waarom staat er een IP-adres in de tabellen van het IP-reputatiedashboard dat ik niet gebruik om e-mails te sturen?

Omdat sommige e-mails worden doorgestuurd, komt het in zeldzame gevallen voor dat het IP-reputatiedashboard IP-adressen bevat die je niet gebruikt om e-mails te sturen. Alle doorgestuurde e-mails zijn er bij het berekenen van de gegevens al zoveel mogelijk uitgefilterd.

Ik zie gegevens op de dashboards, maar waarom bevatten alle perioden van 30, 60, 90 en 120 dagen slechts gegevens voor 7 dagen?

Voor de periodes van de afgelopen 30, 60, 90 en 120 dagen worden relevante gegevens getoond afhankelijk van de datum waarop je je domein hebt geverifieerd.

Waarom zie ik de waarde 0,0% in sommige dashboardtabellen als ik op een gegevenspunt in een diagram klik?

Dit betekent gewoon dat het aantal zo laag is dat het vrijwel te verwaarlozen is. Het is daarom afgerond tot nul. De waarde is wel in de tabel opgenomen omdat de veroorzakende reden toch interessant voor de afzender kan zijn.

Welke tijdzone wordt gebruikt voor Postmaster Tools?

Postmaster Tools maakt gebruik van Coordinated Universal Time, UTC.

Welke toegankelijkheidsopties zijn beschikbaar?

Je kunt algemene toegankelijkheidsopties gebruiken met Postmaster Tools, waaronder schermlezers en toetsenbordnavigatie.

Schermlezers en browsers die je kunt gebruiken

  • Windows: NVDA met Firefox
  • Mac: VoiceOver met Chrome
  • Chromebooks: ChromeVox met Chrome
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?