Συνήθεις Ερωτήσεις για τα εργαλεία Postmaster Tools

Ποιον τομέα μπορώ να προσθέσω στο Postmaster Tools;

Μπορείτε να προσθέσετε είτε τον τομέα DKIM (d=) είτε τον τομέα SPF (Return-Path).

Εάν οι τομείς DKIM και SPF είναι οι ίδιοι, το Postmaster Tools θα συνδυάσει την κίνηση που φέρει υπογραφή είτε του SPF είτε του DKIM (ή και των δύο), κατά τη δημιουργία των πινάκων ελέγχου. Λάβετέ το αυτό υπόψη όταν προβάλετε τα δεδομένα σας.

Πρέπει να προσθέσω τον κύριο τομέα (“όνομα τομέα”) ή τον δευτερεύοντα τομέα στο Postmaster Tools;

Εάν προσθέσετε το όνομα τομέα, τα δεδομένα που φαίνονται στους πίνακες ελέγχου θα περιλαμβάνουν τη συνολική κίνηση όλων των δευτερευόντων τομέων (αν υπάρχουν) για τον τομέα εκείνο, συν τυχόν κίνηση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο όνομα τομέα.

Για παράδειγμα, έστω ότι στο example.com γίνεται έλεγχος ταυτότητας αλληλογραφίας με 2 άλλους δευτερεύοντες τομείς: a.example.com και b.example.com. Εάν προσθέσετε το example.com θα σας δώσει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την κίνηση τόσο για τα "a.example.com" και "b.example.com" όσο και για το "example.com."

Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να προσθέσετε ανεξάρτητα πολλούς δευτερεύοντες τομείς και να προβάλετε στοιχεία για τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά.

Αφού προσθέσετε και επαληθεύσετε την κυριότητα ενός ονόματος τομέα, μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντες τομείς του εν λόγω και να προβάλετε δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται να επαληθεύσετε τον καθέναν από αυτούς.

Μπορώ να προσθέσω έναν τομέα, αλλά να αποδείξω την κυριότητά του αργότερα;

Ναι, ωστόσο οι πίνακες ελέγχου για τον τομέα αυτόν θα είναι κενοί έως ότου αποδείξετε ότι είναι ιδιοκτησία σας.

Γιατί είναι κενοί όλοι ή μερικοί από τους πίνακες ελέγχου μου; Γιατί δεν μπορώ να δω καθόλου δεδομένα;

Οι περισσότεροι από τους πίνακες ελέγχου του Postmaster Tools προβάλλουν δεδομένα μόνο εάν υπάρχει σημαντικός όγκος ημερήσιας κίνησης δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (της τάξεως των εκατοντάδων) που προέρχεται από τους τομείς ελέγχου ταυτότητας ή/και αν ισχύουν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση της υπηρεσίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές για το Gmail.

Επιπλέον, ορισμένοι από τους πίνακες ελέγχου, όπως εκείνοι που αναφέρονται στην αναλογία ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή στον βρόχο ανάδρασης, απαιτούν η κίνηση να φέρει υπογραφή τομέα DKIM προκειμένου να εμφανίσουν δεδομένα. 

Θα ήθελα να ρυθμίσω πρόσβαση στο Postmaster Tools από πολλαπλούς λογαριασμούς για τον τομέα μας. Πρέπει να ορίσω ξεχωριστές εγγραφές επαλήθευσης DNS για τον καθέναν από αυτούς;

Ναι, προς το παρόν, για κάθε λογαριασμό απαιτείται η δική του εγγραφή επαλήθευσης DNS.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον λογαριασμό G Suite για πρόσβαση στο Postmaster Tools;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Λογαριασμό Google ή κάποιον λογαριασμό G Suite, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Postmaster Tools.

Εξαιρείται η προωθημένη αλληλογραφία κατά τη δημιουργία των δεδομένων που φαίνονται στους πίνακες ελέγχου;

Ναι, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, προκειμένου να εξαιρείται η προωθημένη αλληλογραφία.

Γιατί ορισμένες φορές δεν μπορώ να δω όλες τις διευθύνσεις IP αποστολής στους πίνακες ελέγχου που αναφέρονται στην αναγνώριση IP;

Έχουμε θέσει ως όριο των IP που εμφανίζονται στους πίνακες τα 500 ανά ομάδα αναγνώρισης (αναφέρεται σε εύρος IP). Αν και αυτό καλύπτει την πλειονότητα των IP αποστολής για τους περισσότερους αποστολείς, μερικές φορές αυτό δεν ισχύει.

Γιατί βλέπω ένα IP από το οποίο δεν πραγματοποιείται αποστολή αλληλογραφίας στους πίνακες αναγνώρισης IP του πίνακα ελέγχου;

Εξαιτίας της προώθησης αλληλογραφίας, ο πίνακας ελέγχου αναγνώρισης IP σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να προβάλει κάποιο IP από το οποίο δεν έχετε πραγματοποιήσει αποστολή αλληλογραφίας. Ως επί το πλείστον, όλη η προωθημένη αλληλογραφία έχει ήδη φιλτραριστεί κατά τον υπολογισμό των δεδομένων.

Βλέπω δεδομένα στους πίνακες ελέγχου μου, αλλά γιατί όλες οι επιλογές (30, 60, 90 και 120 ημέρες) εμφανίζουν δεδομένα μόνο 7 ημερών;

Οι επιλογές για τις τελευταίες 30, 60, 90 και 120 ημέρες αναφέρονται στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε που επαληθεύσατε τον τομέα σας: έπειτα από την παρέλευση του εκάστοτε αναφερόμενου χρόνου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα σχετικά δεδομένα.

Γιατί σε ορισμένους από τους πίνακες του πίνακα ελέγχου που εμφανίζονται όταν κάνω κλικ σε κάποιο σημείο δεδομένων στο γράφημα η τιμή που βλέπω είναι 0,0%;

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός είναι επαρκώς χαμηλός ώστε να θεωρείται αμελητέος και έχει στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω, σε μηδέν. Η τιμή περιλαμβάνεται επειδή ο λόγος για το trigger (που εμφανίζεται στον πίνακα) μπορεί να ενδιαφέρει τον αποστολέα.

Ποια ζώνη ώρας χρησιμοποιεί το Postmaster Tools;

Το Postmaster Tools χρησιμοποιεί την "Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα" (Coordinated Universal Time, UTC).

Ποιες επιλογές προσβασιμότητας είναι διαθέσιμες;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινές λειτουργίες προσβασιμότητας με το Postmaster Tools, όπως αναγνώστες οθόνης και περιήγηση μέσω πληκτρολογίου.

Αναγνώστες οθόνης και προγράμματα περιήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  • Windows: NVDA με το FireFox
  • Mac: VoiceOver με το Chrome
  • Chromebook: ChromeVox με το Chrome