Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Vòng phản hồi

Nếu là người gửi hàng loạt, thì bạn có thể sử dụng Vòng phản hồi (FBL) để xác định các chiến dịch trong lưu lượng truy cập của mình đang nhận được khối lượng lớn khiếu nại từ người dùng Gmail. FBL đặc biệt hữu ích đối với ESP để phát hiện hành vi lạm dụng các dịch vụ của họ.

Lưu ý: Dữ liệu FBL sẽ chỉ liên quan đến người nhận @gmail.com.

Cách triển khai Vòng phản hồi (FBL)

Người gửi sẽ cần nhúng một tiêu đề mới có tên là Feedback-ID, chứa các tham số (gọi là Giá trị nhận dạng) xác định duy nhất từng chiến dịch riêng lẻ của họ. Bất kỳ Giá trị nhận dạng nào có tỷ lệ thư rác bất thường và có thể gây ra sự cố khi gửi sẽ được báo cáo trong trang tổng quan Vòng phản hồi (FBL) của các Công cụ Postmaster.

Định dạng tiêu đề

Feedback-ID: a:b:c:SenderId

Feedback-ID: Tên của tiêu đề cần nhúng.

a, b, c: Các trường không bắt buộc mà người gửi có thể dùng để nhúng tối đa 3 Giá trị nhận dạng (chiến dịch/khách hàng/khác).

SenderId: Giá trị nhận dạng duy nhất bắt buộc (5 – 15 ký tự) do người gửi chọn. Giá trị này phải nhất quán trong luồng thư.

Giới thiệu về dữ liệu

Hệ thống sẽ tạo dữ liệu tổng hợp cho 4 trường đầu tiên (phân tách bằng ':') của Feedback-ID:, bắt đầu từ phía bên phải. Nếu SenderId trống thì hệ thống sẽ không tạo dữ liệu. Nếu một trường khác trống thì hệ thống sẽ tạo dữ liệu cho các trường còn lại.

Để ngăn chặn việc giả mạo Feedback-ID, lưu lượng truy cập gửi tới Gmail cần phải được một miền do người gửi sở hữu (hoặc kiểm soát) ký DKIM, sau khi thêm tiêu đề này. Miền này phải được thêm vào và xác minh qua Công cụ Postmaster của Gmail, để người gửi có thể truy cập vào dữ liệu FBL.

  • Người gửi phải đảm bảo rằng lưu lượng truy cập của họ chỉ có một tiêu đề được xác minh như trên.
  • Người gửi sẽ phải công bố IP mà họ dùng để gửi thư trong các bản ghi SPF của miền ký. Các IP gửi phải có bản ghi PTR và phân giải tới tên máy chủ hợp lệ (tốt nhất là một trong các miền DKIM).
  • Đối với lưu lượng truy cập trong một ngày cụ thể, hệ thống sẽ chỉ tạo báo cáo FBL nếu một Giá trị nhận dạng cụ thể có trong khối lượng thư nhất định cũng như trong các báo cáo thư rác khác biệt của người dùng.
  • Dữ liệu FBL sẽ được tổng hợp trên mỗi Giá trị nhận dạng một cách độc lập. Thao tác này cũng cho phép sử dụng ít hơn 3 Giá trị nhận dạng, nếu cần.
  • Đối với lưu lượng truy cập trong một ngày cụ thể, người gửi phải đảm bảo rằng Giá trị nhận dạng trong các trường không được lặp lại, để hệ thống không tổng hợp dữ liệu trên các Giá trị nhận dạng không liên quan. Nếu lo ngại về tính duy nhất của vùng chứa tên Giá trị nhận dạng, hoặc nếu người gửi muốn nhóm dữ liệu giữa 2 Giá trị nhận dạng với nhau, thì hàm băm của một Giá trị nhận dạng có thể được thêm vào Giá trị nhận dạng kia.
  • Khi chọn Giá trị nhận dạng, người gửi không được dùng một tham số sẽ là duy nhất trên mỗi thư (ví dụ: Message-ID duy nhất).

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

Feedback-ID: CampaignIDX:CustomerID2:MailTypeID3:SenderId

CampaignIDX: Giá trị nhận dạng chiến dịch dành riêng cho Customer2 và là duy nhất trên nền tảng (tức là không có 2 khách hàng có cùng mã chiến dịch).

CustomerID2: Giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất.

MailTypeID3: Giá trị nhận dạng cho loại thư (ví dụ: bản tin so với thông tin cập nhật sản phẩm) và có thể là duy nhất hoặc phổ biến đối với khách hàng, dựa trên cách người gửi muốn xem dữ liệu.

SenderId: Giá trị nhận dạng duy nhất của người gửi và có thể dùng cho số liệu thống kê tổng thể.

Trong trường hợp trên, chúng tôi sẽ gửi tỷ lệ phần trăm thư rác cho mỗi giá trị trong số 4 Giá trị nhận dạng một cách độc lập, nếu có tỷ lệ thư rác bất thường.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false
false