Петља повратних информација

Ако шаљете велике количине имејлова, можете да користите извештај Петља повратних информација (FBL) да бисте у саобраћају идентификовали кампање за које Gmail корисници шаљу велики број жалби. Петља повратних информација је посебно корисна ESP-овима за откривање злоупотребе услуга.

Напомена: FBL подаци се односе само на @gmail.com примаоце.

Како да имплементирате Петљу повратних информација

Пошиљаоци морају да уграде ново заглавље Feedback-ID састављено од параметара (они се зову идентификатори) који јединствено идентификују појединачне кампање. Идентификатори са неуобичајеном стопом непожељних порука и они који могу да изазову проблеме са испоруком биће пријављени на контролној табли Петља повратних информација у алаткама за администратора сервера за пошту.

Формат заглавља

Feedback-ID: a:b:c:SenderId

Feedback-ID: Име заглавља које треба уградити.

a, b, c: Опционална поља која пошиљалац може да користи за уградњу највише 3 идентификатора (кампања/клијент/друго).

SenderId: Обавезан јединствени идентификатор (5–15 знакова) који бира пошиљалац. Треба да буде доследан у свим послатим имејловима.

О подацима

Збирни подаци се генеришу за прва 4 поља (раздвојена знаком „:“) у заглављу Feedback-ID: почев од десне стране. Ако је поље SenderId празно, подаци се не генеришу. Ако је још неко поље празно, подаци се генеришу за остала поља.

Да би се спречило лажирање заглавља Feedback-ID, саобраћај који се шаље Gmail-у мора да има DKIM потпис домена у власништву (или под контролом) пошиљаоца по додавању овог заглавља. Тај домен треба да се дода у Gmail алатке за администратора сервера за пошту и верификује да би пошиљалац могао да приступи FBL подацима.

  • Пошиљаоци треба да се увере да њихов саобраћај има само једно такво верификовано заглавље.
  • Пошиљаоци морају да објаве IP адресе са којих шаљу имејлове у SPF записима домена за потписивање. IP адресе са којих се шаљу имејлови морају да имају PTR записе и да указују на важеће име хоста (пожељно је да то буде неки од DKIM домена).
  • За саобраћај одређеног дана, FBL извештаји се генеришу само ако је дати идентификатор присутан у одређеној количини имејлова, као и у пријавама нежељеног садржаја корисника.
  • FBL подаци се сабирају за сваки идентификатор засебно. То омогућава и да се по потреби користи мање од 3 идентификатора.
  • За саобраћај одређеног дана, пошиљалац треба да се увери да се идентификатори у пољима не понављају да се не би сабирали подаци за неповезане идентификаторе. У случају недоумице око тога да ли је именски простор идентификатора јединствен или ако пошиљалац жели да се подаци за два идентификатора групишу, може да дода хеш једног идентификатора на крај другог.
  • При избору идентификатора, пошиљалац не треба да користи параметар који ће бити јединствен за сваки појединачни имејл (на пример, јединствени Message-ID).

У наставку је пример који то илуструје:

Feedback-ID: CampaignIDX:CustomerID2:MailTypeID3:SenderId

CampaignIDX: Идентификатор кампање је специфичан за Customer2 и јединствен је у целом систему (то јест, не постоје 2 клијента који деле исти ИД кампање).

CustomerID2: Јединствени идентификатор клијента.

MailTypeID3: Идентификатор за тип имејла (на пример, билтен или новост о производу) који може да буде јединствен или заједнички за клијенте у зависности од начина на који пошиљалац жели да прегледа податке.

SenderId: Јединствени идентификатор пошиљаоца који може да се користи за укупну статистику.

У наведеном случају, проценте непожељних порука бисмо слали засебно за сваки од 4 идентификатора ако имају необичну стопу непожељне поште.