Tilbakemeldingssløyfe (FBL)

Hvis du sender store mengder e-post, kan du bruke FeedBack Loop (FBL) til å identifisere e-postkampanjer som får mange klager fra Gmail-brukere. FBL er spesielt nyttig for leverandører av e-posttjenester (ESP-er) som vil spore et eventuelt misbruk av tjenestene de tilbyr.

Merk: FBL-data finnes bare for @gmail.com-mottakere.

Slik implementerer du FBL

Avsendere må bygge inn en ny topptekst kalt Feedback-ID, som består av parametere (kalt identifikatorer) som identifiserer hver enkelt kampanje. Eventuelle identifikatorer som har en uvanlig søppelpostfrekvens, som kan føre til problemer med leveringen, blir rapportert i FBL-oversikten i Postmaster Tools.

Topptekstformat

Feedback-ID: a:b:c:AvsenderId

Feedback-ID: Navnet på toppteksten som skal bygges inn.

a, b, c: Valgfrie felt som kan brukes av avsenderen til å bygge inn opptil tre identifikatorer (kampanje/kunde/annet).

AvsenderId: Obligatorisk unik identifikator (5–15 tegn) som avsenderen har valgt. Den må være konsekvent gjennom hele e-poststrømmen.

Om dataene

De samlede dataene blir generert fra høyre side for de fire første feltene (atskilt av kolon) i Feedback-ID-en. Hvis feltet AvsenderId er tomt, genereres det ingen data. Hvis et annet felt er tomt, genereres det data for resten av feltene.

For å forhindre falske Feedback-ID-er må trafikken som sendes til Gmail, være DKIM-signert av et domene som eies (eller kontrolleres) av avsenderen, etter at denne toppteksten er lagt til. Dette domenet bør legges til og bekreftes i Gmail Postmaster Tools, slik at avsenderen kan få tilgang til FBL-dataene.

  • Avsenderne bør sørge for at e-postene deres bare inneholder én slik bekreftet topptekst.
  • Avsenderne må publisere IP-adressene de sender e-post fra, i SPF-postene tilhørende domenene de bruker til signering. IP-adressene som det sendes fra, må ha PTR-poster og peke på et gyldig vertsnavn (helst et av DKIM-domenene).
  • FBL-rapporter genereres for trafikken på en bestemt dag kun hvis en gitt identifikator finnes i et visst antall e-poster så vel som i nettsøppelrapporter fra unike brukere.
  • FBL-dataene aggregeres under hver identifikator hver for seg. Dette gir også mulighet for bruk av færre enn tre identifikatorer.
  • Avsenderen bør sørge for at identifikatorene ikke gjentas i feltene for trafikken for en bestemt dag, slik at det ikke blir samlet inn data fra identifikatorer som ikke er beslektet. Hvis det er usikkerhet rundt entydigheten ved identifikasjonsnavneområdet, eller hvis avsenderen foretrekker at dataene skal grupperes mellom to identifikatorer, kan hashen til den ene identifikatoren legges til i den andre.
  • Når avsenderen velger identifikatorer, bør ikke vedkommende bruke en parameter som vil være unik for hver enkelt e-post (for eksempel en unik meldings-ID).

Her finner du et illustrerende eksempel:

Feedback-ID: KampanjeIDX:KundeID2:EpostTypeID3:AvsenderId

KampanjeIDX: Kampanjeidentifikator som gjelder spesifikt for Kunde2 og som er unik over hele linjen (det vil si at ingen av kundene deler kampanje-ID).

KundeID2: Unik kundeidentifikator.

EpostTypeID3: Identifikator for e-posttypen (for eksempel et nyhetsbrev kontra en produktoppdatering). Den kan være unik eller delt mellom kundene, alt ettersom hvordan avsenderen ønsker å se dataene.

AvsenderId: Avsenderens unike identifikator, som kan brukes til generell statistikk.

I tilfellet ovenfor ville vi sende informasjon om prosentandelen nettsøppel for hver av de fire identifikatorene uavhengig av hverandre hvis de hadde et unormalt antall forekomster av nettsøppel.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
17
false