לולאת משוב

אם אתם שולחים אימייל בקנה מידה גדול, תוכלו להשתמש בלולאת משוב (FBL) כדי לזהות קמפיינים בתנועה שלכם שמקבלים מספר גבוה של תלונות ממשתמשי Gmail. לולאת המשוב שימושית במיוחד לספקים של שירותי אימייל לצורך זיהוי שימוש לרעה בשירותים שלהם.

הערה: נתוני FBL יתייחסו רק לנמעני ‎@gmail.com.

How to implement the FBL

Senders will need to embed a new header called the Feedback-ID, consisting of parameters (called Identifiers) that uniquely identify their individual campaigns. Any Identifiers with an unusual spam rate and that might cause deliverability issues will be reported in the Postmaster Tools FBL dashboard.

Header format

Feedback-ID: a:b:c:SenderId

Feedback-ID: שם הכותרת להטמעה.

a, b, c: שדות אופציונליים שבהם השולח יכול להטמיע עד 3 מזהים (קמפיין/לקוח/אחר).

SenderId: שדה חובה של מזהה ייחודי (באורך 5 עד 15 תווים) שנבחר על ידי השולח. המזהה צריך להיות זהה בכל הודעות האימייל של השולח.

About the data

הנתונים הנצברים יופקו עבור 4 השדות הראשונים (המופרדים באמצעות ':' של ה-Feedback-ID:‎, החל מצד ימין. אם ה-SenderId ריק, לא יופקו נתונים. אם שדה אחר ריק, יופקו נתונים עבור שאר השדות.

כדי למנוע זיוף של Feedback-ID, התנועה שנשלחת ל-Gmail צריכה להיחתם באמצעות DKIM על ידי דומיין בבעלות השולח (או בשליטתו), אחרי הוספת הכותרת הזו. יש להוסיף את הדומיין הזה ל-Gmail Postmaster Tools ולאמת אותו, כדי שהשולח יוכל לגשת לנתוני ה-FBL.

  • השולחים צריכים לוודא שלתנועה שלהם יש רק כותרת מאומתת אחת כזו.
  • השולחים יצטרכו לפרסם את כתובות ה-IP שמהן הם שולחים אימייל ברשומות ה-SPF של הדומיינים החותמים. לכתובות ה-IP שמהן מתבצעת השליחה צריכות להיות רשומות PTR והן צריכות להיות משויכות לשם מארח חוקי (רצוי אחד מהדומיינים עם DKIM).
  • דוחות FBL נוצרים עבור התנועה של יום נתון רק אם מזהה נתון כלול בנפח מסוים של הודעות אימייל ובדוחות ספאם נפרדים של משתמשים.
  • נתוני FBL יצטברו לגבי כל מזהה בנפרד. כך אפשר להשתמש בפחות מ-3 מזהים, לפי הצורך.
  • לגבי תנועה של יום נתון, השולח צריך לוודא שהמזהים בשדות השונים לא יחזרו על עצמם, כדי שלא יצטברו נתונים במזהים לא קשורים. אם יש חשש לגבי הייחודיות של טווח השמות של המזהים או אם השולח מעדיף שהנתונים לגבי שני מזהים יקובצו יחד, אפשר להוסיף את ה-hash של מזהה אחד למזהה השני.
  • כששולח בוחר את המזהים, אין להשתמש בפרמטר שיהיה ייחודי בכל הודעת אימייל נפרדת (לדוגמה, Message-ID ייחודי).

דוגמה להמחשה:

Feedback-ID: CampaignIDX:CustomerID2:MailTypeID3:SenderId

CampaignIDX: מזהה קמפיין ספציפי ל-Customer2. זהו מזהה ייחודי (כלומר, אין 2 לקוחות עם אותו מזהה קמפיין).

CustomerID2: מזהה לקוח ייחודי.

MailTypeID3: מזהה של סוג האימייל (לדוגמה, ניוזלטר או עדכון מוצר). המזהה יכול להיות ייחודי או משותף לכמה לקוחות, בהתאם לאופן שבו השולח רוצה לצפות בנתונים.

SenderId: מזהה ייחודי של השולח. אפשר להשתמש בו לניתוח סטטיסטי כולל.

במקרה שתיארנו קודם, היינו שולחים את אחוזי הספאם של כל אחד מ-4 המזהים בנפרד, אם שיעור הספאם שלהם היה יוצא דופן.