Feedback Loop

Si soleu enviar un gran nombre de correus electrònics, podeu fer servir Feedback Loop per identificar les campanyes incloses al vostre trànsit que reben un volum alt de reclamacions per part dels usuaris de Gmail. Feedback Loop resulta d'especial utilitat als proveïdors de serveis de correu electrònic per detectar si els seus serveis s'utilitzen de manera abusiva.

Nota: les dades de Feedback Loop només pertanyeran als destinataris de @gmail.com.

Com s'implementa Feedback Loop

Els remitents han d'inserir una capçalera nova anomenada Feedback-ID, que està formada per paràmetres (anomenats identificadors) que identifiquen de manera unívoca cadascuna de les seves campanyes. Qualsevol identificador amb un percentatge de correu brossa poc comú i que pugui causar problemes d'entrega es notificarà al tauler Feedback Loop de Postmaster Tools.

Format de la capçalera

Feedback-ID: a:b:c:SenderId

Feedback-ID: nom de la capçalera que s'ha d'inserir.

a, b, c: camps opcionals que el remitent pot utilitzar per inserir fins a tres identificadors (la campanya, el client i un altre).

SenderId: identificador únic obligatori (d'entre 5 i 15 caràcters) triat pel remitent. Ha de ser el mateix en tot el flux de correu.

Sobre les dades

Es generaran les dades agregades dels quatre primers camps (separats per ":") de Feedback-ID, començant per la dreta. Si el camp SenderId és buit, no es generaran dades. Si hi ha un altre camp buit, es generaran les dades de la resta de camps.

Per impedir que Feedback-ID es falsegi després d'haver afegit aquesta capçalera, el trànsit que s'envia a Gmail ha de tenir la signatura DKIM d'un domini que el remitent controli o tingui en propietat. Aquest domini s'ha d'afegir i verificar a Postmaster Tools de Gmail, perquè el remitent pugui accedir a les dades de Feedback Loop.

  • Els remitents s'han d'assegurar que el seu trànsit tingui només una d'aquestes capçaleres verificades.
  • Els remitents hauran de publicar les IP des de les quals enviïn correu en els registres SPF dels dominis signats. Les IP remitents han de tenir registres PTR i s'han de resoldre en un nom d'amfitrió vàlid (si és possible, un dels dominis DKIM).
  • Donat el trànsit d'un dia concret, només es generen informes de Feedback Loop si un identificador determinat està present en un nombre donat de correus electrònics i en informes de correu brossa de diferents usuaris.
  • Les dades de Feedback Loop s'agreguen en cadascun dels identificadors de manera independent. D'aquesta manera, es poden utilitzar menys de tres identificadors si cal.
  • Donat el trànsit d'un dia concret, el remitent s'ha d'assegurar que els identificadors dels camps no es repeteixin, de manera que les dades no s'agreguin en identificadors que no estiguin relacionats. Si us preocupa que l'espai de noms de l'identificador no sigui únic o si el remitent prefereix que les dades s'agrupin entre dos identificadors, es pot afegir el hash d'un identificador a l'altre.
  • Quan triï els identificadors, el remitent no pot utilitzar un paràmetre que sigui únic en cada correu (per exemple, un valor únic per a Message-ID).

Aquí teniu un exemple il·lustratiu:

Feedback-ID: CampaignIDX:CustomerID2:MailTypeID3:SenderId

CampaignIDX: identificador de campanya específic de CustomerID2 i que és únic a tot arreu (és a dir, no hi ha més d'un client que tingui el mateix identificador de campanya).

CustomerID2: identificador únic de client.

MailTypeID3: identificador del tipus de correu (per exemple, un butlletí d'informació o novetats sobre un producte). Pot ser únic o comú a tots els clients, segons com el remitent vulgui veure les dades.

SenderId: identificador únic del remitent que es pot utilitzar per a les estadístiques generals.

Al cas anterior, enviaríem els percentatges de correu brossa de cadascun dels quatre identificadors de manera independent si tinguessin un volum de correu brossa poc comú.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
17
false