חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

שימוש בגרסה הישנה של 'אנשי קשר מחשבון Google'

ב'אנשי קשר מחשבון Google' תוכל לעקוב אחר שמות, כתובות אימייל, מספרי טלפון ועוד.

הוספה, עריכה או מחיקה של אנשי קשר

הערה: אם אינך מצליח לפעול לפי השלבים המפורטים כאן, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה יותר של 'אנשי קשר'. ראה הוספה, עריכה או מחיקה של אנשי קשר ב'תצוגה מקדימה של אנשי קשר'.

הוספת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לחץ על איש קשר חדש.
 3. הוסף את פרטי איש הקשר.
עריכת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. לחץ על השם של איש הקשר.
 3. העבר את העכבר מעל לפרטי איש הקשר, ולאחר מכן הקלד בתיבה שמופיעה.
מחיקת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז מחק איש קשר.

קיבוץ ומיון של אנשי קשר

הערה: אם אינך מצליח לפעול לפי השלבים המפורטים כאן, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה יותר של 'אנשי קשר'. ראה קיבוץ ומיון של אנשי קשר ב'תצוגה מקדימה של אנשי קשר'.

יצירת קבוצה של אנשי קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין, לחץ על קבוצה חדשה.
 3. תן שם לקבוצה החדשה.
 4. לחץ על אישור.
הוספת איש קשר לקבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר.
 3. למעלה, לחץ על סמל הקבוצה סמל קבוצות.
 4. סמן את הקבוצות שאליהן ברצונך להוסיף את איש הקשר.
הסרת איש קשר מקבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר שברצונך להסיר.
 4. למעלה, לחץ על סמל הקבוצה סמל קבוצות.
 5. תיבה מסומנת תופיע ליד כל קבוצה שבה כלול איש הקשר. כדי להסיר איש קשר מקבוצה מסוימת, בטל את הסימון של הקבוצה.
 6. לחץ על החל.
שינוי שם של קבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז שנה את שם הקבוצה.
 4. תן שם לקבוצה החדשה.
 5. לחץ על אישור.
מחיקת קבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז מחק את הקבוצה.
 4. לחץ על אישור.
מיון קבוצה בסדר אלפביתי
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד.
 4. סמן את האפשרות שם פרטי או שם משפחה.

מיזוג אנשי קשר

הערה: אם אינך מצליח לפעול לפי השלבים המפורטים כאן, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה יותר של 'אנשי קשר'. ראה מיזוג אנשי קשר ב'תצוגה מקדימה של אנשי קשר'.

 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. למעלה, לחץ על עוד.
 3. לחץ על חפש ומזג כפילויות...
 4. לחץ על מזג.

הפעלת מקשי קיצור

מקשי הקיצור הבאים פועלים רק בגרסה הישנה של 'אנשי קשר מחשבון Google'.

 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד שמאל למעלה, לחץ על 'הגדרות' הגדרות ואז הגדרות.
 3. ליד האפשרות 'מקשי קיצור', בחר באפשרות הפעל מקשי קיצור.
 4. לחץ על אישור.

מקשי קיצור שבהם אפשר להשתמש

ניתן להשתמש במקשי קיצור כדי לבחור אנשי קשר, לנווט ביניהם ולערוך אותם.

להצגת רשימה מלאה של מקשי קיצור, כולל אלו שצריך להפעיל, הקלד ? כאשר אפליקציית אנשי הקשר פתוחה.

הערה: מקשי קיצור פועלים בצורה שונה במחשבי PC ו-Mac. במחשבי PC יש להשתמש ב-Ctrl במקום ב-.

בחירת אנשי קשר
פעולה מקשי קיצור
בחירת כל אנשי הקשר ‎*a
ביטול הבחירה בכל אנשי הקשר ‎*n
ניווט בין אנשי הקשר
פעולה מקשי קיצור
חזרה לרשימת אנשי הקשר u
מעבר לאיש הקשר הבא / הקודם k / j
פתיחת איש קשר O או Enter
אפליקציה
פעולה מקשי קיצור
חיפוש /
פתיחת העזרה בנושא מקשי קיצור ?
פעולות
פעולה מקשי קיצור
העברת המיקוד לסרגל הכלים ,
בחירת איש קשר x
יציאה משדה קלט Esc‏
שמירת איש קשר /Ctrl + s
הסרת אנשי קשר מהקבוצה הנוכחית e
מחיקת איש קשר #
שינוי חברות בקבוצה l
ביטול הפעולה האחרונה z
פתיחת התפריט 'פעולות נוספות' .
פעולות מתוך Gmail

אם אתה נמצא ב-Gmail, אתה יכול להשתמש במקשי קיצור כדי לבצע פעולה ב'אנשי קשר מחשבון Google'.

פעולה מקשי קיצור
מעבר אל 'אנשי קשר'. g ואז c
בחירת כל אנשי הקשר * ואז a
ביטול הבחירה בכל אנשי הקשר * ואז n