Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu điều hướng

Xóa địa chỉ Gmail của bạn

Nếu bạn quyết định là không cần địa chỉ Gmail của mình nữa thì bạn có thể xóa nó khỏi tài khoản của bạn.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn sẽ không giải phóng tên đăng nhập của bạn. Sau khi xóa địa chỉ Gmail của mình, bạn sẽ không thể sử dụng cùng tên người dùng đó (username@gmail.com) trong tương lai.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn sẽ xóa các email và nội dung đã lưu trong Gmail của bạn nhưng sẽ không xóa tài khoản Google của bạn, bao gồm cả những thông tin như Lịch sử tìm kiếm hoặc quá trình sử dụng YouTube của bạn.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn
  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong mục “Tùy chọn tài khoản”, chọn Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.
  3. Chọn Xóa sản phẩm. Bạn có thể phải đăng nhập lại.
  4. Trong mục “Xóa sản phẩm”, tìm Gmail và chọn XóaXóa.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và chọn Xóa Gmail.
Tôi không thể đăng nhập

Bạn cần phải đăng nhập để có thể xóa địa chỉ Gmail của mình. Nhấp vào đây để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Tôi đang sử dụng Gmail ngoại tuyến

Nếu bạn sử dụng Gmail ngoại tuyến, bạn còn cần xóa các cookie được liên kết với Gmail ngoại tuyến để xóa hoàn toàn tài khoản của bạn. Trong Google Chrome, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong trình duyệt Chrome của bạn, chọn menu Menu.
  2. Di chuột qua Công cụ khác.
  3. Chọn Xóa dữ liệu duyệt.
  4. Chọn hộp bên cạnh “Cookie cùng dữ liệu plugin và trang web khác”.
  5. Chọn Xóa dữ liệu duyệt.
Tôi muốn lấy lại tài khoản Gmail đã xóa của mình

Nếu bạn đã xóa tài khoản Gmail của mình nhưng muốn lấy lại tài khoản thì chúng tôi luôn nỗ lực để giúp bạn khôi phục tài khoản đã xóa bất cứ khi nào có thể. Trong thời gian vài tuần, dữ liệu của tài khoản có thể không còn khả dụng nữa. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cho việc khôi phục tên người dùng Gmail của bạn ở đây. 

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.