Xóa dịch vụ Gmail

Nếu không muốn tài khoản email và địa chỉ Gmail nữa, bạn có thể xóa email và địa chỉ đó khỏi Tài khoản Google. Việc xóa email và địa chỉ Gmail sẽ không xóa toàn bộ Tài khoản Google.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn xóa dịch vụ Gmail của mình

  • Cài đặt email và thư của bạn sẽ bị xóa.
  • Bạn không thể sử dụng địa chỉ Gmail để gửi hoặc nhận email nữa. Nếu đổi ý, bạn có thể lấy lại được địa chỉ Gmail.
  • Bất kỳ người nào khác cũng sẽ không thể sử dụng địa chỉ Gmail của bạn trong tương lai.
  • Tài khoản Google của bạn vẫn được duy trì, chỉ có dịch vụ Gmail của bạn sẽ bị xóa. Bạn sẽ vẫn giữ hoạt động và các giao dịch mua mà bạn đã thực hiện trên Google Play .

Xóa Gmail

  1. Truy cập vào phần Xóa dịch vụ của Google. Bạn có thể phải đăng nhập lại vào Tài khoản Google.
  2. Bên cạnh Gmail, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu sử dụng ứng dụng Gmail Ngoại tuyến, bạn cũng cần phải xoá bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.

Khắc phục sự cố

Bạn muốn khôi phục tài khoản email và địa chỉ Gmail

Nếu đổi ý, bạn có thể lấy lại được địa chỉ Gmail của mình. Nếu đã xoá dịch vụ Gmail của mình được một thời gian, bạn có thể sẽ không lấy lại được email.

  1. Truy cập vào Gmail.
  2. Làm theo các bước trên màn hình.
Bạn muốn xóa toàn bộ Tài khoản Google

Hãy tìm hiểu cách xóa Tài khoản Google của bạn. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ tài khoản Google chứ không chỉ dịch vụ Gmail của bạn.

Bạn không thể đăng nhập

Bạn cần phải đăng nhập trước khi có thể xóa dịch vụ Gmail. Nhận trợ giúp để truy cập vào tài khoản của bạn.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?