Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Xóa tài khoản Gmail của bạn

Nếu bạn quyết định là không cần địa chỉ Gmail của mình nữa thì bạn có thể xóa nó khỏi Tài khoản Google của bạn. Xóa địa chỉ Gmail của bạn sẽ không xóa toàn bộ Tài khoản Google của bạn.

Điều gì xảy ra khi bạn xóa địa chỉ Gmail của mình

  • Bạn hoặc bất kỳ ai khác không thể sử dụng địa chỉ Gmail của bạn trong tương lai.
  • Các email của bạn sẽ bị xóa.
  • Tài khoản Google, bao gồm các giao dịch mua được thực hiện trên Google Play và lịch sử tìm kiếm của bạn, sẽ không bị xóa.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của mình thì hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để xóa địa chỉ Gmail của bạn.

  1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn tài khoản.
  2. Nhấp vào Xóa sản phẩm. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình lần nữa.
  3. Bên cạnh Gmail, nhấp vào Xóa Xóa.
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chọn Xóa Gmail.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail ngoại tuyến thì bạn cũng cần phải xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt để xóa hoàn toàn Gmail.

Khắc phục sự cố

Tôi muốn lấy lại địa chỉ Gmail của tôi

Nếu bạn đã xóa địa chỉ Gmail của mình, bạn vẫn có thể lấy lại địa chỉ. Nếu bạn đã xóa địa chỉ đó gần đây, có thể bạn vẫn khôi phục được các email cũ của mình.

  1. Mở Gmail.
  2. Làm theo các bước trên màn hình để lấy tài khoản Gmail của bạn trở lại.
Tôi không thể đăng nhập

Bạn cần phải đăng nhập trước khi có thể xóa địa chỉ Gmail của mình. Nhận trợ giúp để truy cập tài khoản của bạn.

Tôi muốn xóa toàn bộ tài khoản Google của tôi

Tìm hiểu cách xóa tài khoản Google của bạn. Việc này sẽ xóa toàn bộ tài khoản của bạn, chứ không chỉ địa chỉ Gmail của bạn.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.