Thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail

Đọc và gửi thư từ Yahoo, Hotmail và các địa chỉ email khác bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail thay vì chuyển tiếp thư.

Những gì bạn có thể làm với địa chỉ không phải của Google

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Gmail giống như tài khoản Google:

Bạn có thể đọc và gửi thư từ hầu hết các địa chỉ email bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail trên Android, bao gồm cả Yahoo hoặc Hotmail. Thay vì chuyển tiếp thư của bạn, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Gmail.

Thêm hoặc xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail lẫn tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail dành cho Android.

Thêm tài khoản
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Logo sản phẩm Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản.
 5. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Nếu bạn sử dụng Office 365, hãy chọn Exchange.
  • Nếu bạn kiểm tra email cơ quan hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọn Exchange.
  • Nếu bạn không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Thêm.
 6. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản của bạn.
Xóa tài khoản
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Logo sản phẩm Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào Quản lý tài khoản tiếp đến Google hoặc Cá nhân.
 5. Nhấn vào tài khoản email bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Thêm Thêmtiếp đến Xóa tài khoản.

Chuyển đổi hoặc xem tất cả tài khoản trong ứng dụng Gmail

Chuyển đổi tài khoản

Thư trên ứng dụng Gmail sẽ tách riêng cho từng tài khoản.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Logo sản phẩm Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.
Xem tất cả thư từ tài khoản của bạn trong cùng hộp thư đến
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Logo sản phẩm Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 3. Nhấn vào Tất cả hộp thư đến.

Tôi nhận được thông báo lỗi

"Tên đăng nhập và mật khẩu không được chấp nhận"

Bạn có thể kiểm tra những thông tin sau với dịch vụ email khác:

 • Máy chủ, cổng và cài đặt bảo mật chính xác
 • Bạn có cần mật khẩu cụ thể cho ứng dụng để đăng nhập hay không

Lưu ý: Nếu bạn đang cố thêm tài khoản iCloud vào Gmail, hãy tìm hiểu cách nhập cài đặt iCloud.

"Bảo mật email không được bảo đảm"

Nếu dịch vụ email khác của bạn không hỗ trợ mức bảo mật cao nhất cho thư của bạn thì chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn cảnh báo này.

Nếu sự cố không nghiêm trọng, bạn sẽ có tùy chọn để thêm tài khoản của mình bằng cách sử dụng kết nối không an toàn:

 1. Trong mục "Loại bảo mật", hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn Không.

Lưu ý: Nếu chọn tùy chọn này, thì kết nối của bạn đến dịch vụ email này sẽ không được mã hóa. Điều này có nghĩa là ai đó có thể thấy tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin thư của tài khoản bạn đã thêm.

Lỗi chứng chỉ

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo lỗi nào dưới đây thì dịch vụ email khác của bạn có thể không hỗ trợ kết nối an toàn.

 • Chứng chỉ không đáng tin cậy
 • Chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ
 • Chứng chỉ đã được thay đổi
 • Chủ đề chứng chỉ và tên máy chủ không khớp
 • Không tìm thấy chứng chỉ

Để giúp sửa lỗi, bạn có thể báo cáo lỗi cho dịch vụ email khác của mình:

 1. Trên thông báo lỗi, hãy nhấn vào Thông tin khác.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm Thêmtiếp đến Chia sẻ.

Lưu ý: Nếu cần, hãy thực hiện tìm kiếm để có thông tin liên hệ của dịch vụ email khác của bạn.

"Đã xảy ra lỗi" hoặc "Không thể mở kết nối tới máy chủ"

Bạn không thể thêm các tài khoản không phải IMAP, như Exchange và POP, vào ứng dụng Gmail. Nếu bạn đang thêm một loại tài khoản khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để đảm bảo là IMAP đã được bật.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?