Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail

Bạn có thể đọc và gửi thư từ hầu hết các địa chỉ email bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail trên Android, bao gồm cả Yahoo hoặc Hotmail. Thay vì chuyển tiếp thư của bạn, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Gmail.

Những gì bạn có thể làm với địa chỉ không phải của Google

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Gmail giống như tài khoản Google:

Thêm hoặc xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail lẫn tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail dành cho Android.

Thêm tài khoản
 1. Mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấn vào Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản.
 5. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Nếu bạn sử dụng Office 365, chọn Exchange và Office 365.
  • Nếu bạn kiểm tra email công việc hay trường học qua Outlook cho Windows, chọn Outlook, Hotmail và Live.
  • Nếu bạn không thấy dịch vụ email của bạn, chọn Thêm.
 6. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản của bạn.
Xóa tài khoản Google
 1. Mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấn vào Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào Quản lý tài khoản tiếp đến Google.
 5. Nhấn vào tài khoản email bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Khác Thêmtiếp đến Xóa tài khoản.
Xóa tài khoản Yahoo, Hotmail hoặc tài khoản khác
 1. Mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấn vào Menu Menu.
 3. Ở bên phải tên người dùng của bạn, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 4. Nhấn vào Quản lý tài khoản tiếp đến Cá nhân.
 5. Nhấn vào tài khoản email bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Khác Thêmtiếp đến Xóa tài khoản.

Chuyển hoặc xem tất cả tài khoản trong ứng dụng Gmail

Chuyển đổi tài khoản

Thư trên ứng dụng Gmail sẽ tách riêng cho từng tài khoản.

 1. Mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấn vào Menu Menu.
 3. Để xem danh sách tài khoản đã thêm, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống bên cạnh tên người dùng của bạn.
 4. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.
Xem tất cả thư từ tài khoản của bạn trong cùng hộp thư đến
 1. Mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấn vào Menu Menu.
 3. Nhấn vào Tất cả thư.

Tôi nhận được thông báo lỗi

Bảo mật email không được bảo đảm

Nếu dịch vụ email khác của bạn không hỗ trợ mức bảo mật cao nhất cho thư của bạn thì chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn cảnh báo này.

Nếu sự cố không nghiêm trọng, bạn sẽ có tùy chọn để thêm tài khoản của mình bằng cách sử dụng kết nối không an toàn:

 1. Trong mục "Loại bảo mật", nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn Không.

Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, kết nối của bạn đến dịch vụ email này sẽ không được mã hóa. Điều này có nghĩa là ai đó có thể thấy tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin thư của tài khoản bạn đã thêm.

Lỗi chứng chỉ

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo lỗi nào dưới đây thì dịch vụ email khác của bạn có thể không hỗ trợ kết nối an toàn.

 • Chứng chỉ không đáng tin cậy
 • Chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ
 • Chứng chỉ đã được thay đổi
 • Chủ đề chứng chỉ và tên máy chủ không khớp
 • Không tìm thấy chứng chỉ

Để giúp sửa lỗi, bạn có thể báo cáo lỗi cho dịch vụ email khác của mình:

 1. Trên thông báo lỗi, nhấn vào Thông tin khác.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấn vào Thêm Thêmtiếp đến Chia sẻ.

Lưu ý: Nếu cần, hãy thực hiện tìm kiếm để có thông tin liên hệ của dịch vụ email khác của bạn.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.