เพิ่มบัญชีอีเมลอีกบัญชีในแอป Gmail

คุณสามารถใช้แอป Gmail เพื่ออ่านและส่งอีเมลจาก Yahoo, Outlook และอีเมลอื่นๆ แทนการส่งต่ออีเมลได้

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แม้จะใช้บัญชีอีเมลที่ไม่ใช่ของ Google คุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Gmail หลายอย่างที่เหมือนกับบัญชี Google ได้ดังนี้

คุณเพิ่มอีเมลลงในบัญชี Gmail ได้สูงสุด 5 รายการ

เพิ่มหรือนำบัญชีอีเมลออก

คุณจะเพิ่มบัญชี Gmail และบัญชีที่ไม่ใช่ Gmail ในแอป Gmail สำหรับ Android ได้

เพิ่มบัญชี
 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะเพิ่มบัญชีอื่น
 4. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
  • สำหรับ Gmail ให้แตะ Google
  • หากต้องการใช้บัญชี iCloud Mail, @me.com หรือ @mac.com ให้แตะ iCloud
  • หากอ่านอีเมลที่ทำงานหรือสถานศึกษาผ่าน Outlook for Windows ให้เลือก Outlook, Hotmail และ Live
  • หากไม่พบผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ให้เลือกอื่นๆ
 5. หากต้องการเพิ่มบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ฟีเจอร์อย่างการป้องกันสแปมและหมวดหมู่อีเมลสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่ Gmail ให้แตะลองใช้ Gmailify นอกจากนี้คุณยังรับฟีเจอร์ Gmail สำหรับบัญชีอีเมลอื่นๆ ได้ด้วย

นำบัญชีออก
 1. เปิดแอป Gmail  ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้
 4. แตะบัญชีอีเมลที่ต้องการนำออก
 5. แตะนำบัญชีออก

เปลี่ยนหรือค้นหาข้อความทั้งหมดจากบัญชีอีเมล

เปลี่ยนบัญชีอีเมล

สำคัญ: ข้อความในแอป Gmail จะได้รับการจัดเก็บแยกกันสำหรับแต่ละบัญชี

 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะบัญชีที่ต้องการใช้
ค้นหาข้อความจากบัญชีอีเมลทั้งหมด
 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนูจากนั้น กล่องจดหมายทั้งหมด

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มบัญชีในแอป Gmail

ระบบไม่ยอมรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

สำคัญ: หากคุณต้องการเพิ่มบัญชี iCloud Mail ลงใน Gmail ให้ดูวิธีป้อนการตั้งค่า iCloud Mail

ตรวจสอบกับบริการอีเมลอื่นที่ใช้เพื่อดูว่า

 • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต และความปลอดภัยถูกต้อง
 • คุณต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปเพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือไม่

คุณได้รับข้อความ: "ไม่รับประกันการรักษาความปลอดภัยของอีเมล"

หากบริการอีเมลอื่นที่คุณใช้ไม่รองรับการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดสำหรับข้อความ เราจะแสดงคำเตือนนี้

หากปัญหาไม่ร้ายแรง คุณอาจเลือกเพิ่มบัญชีโดยใช้การเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยได้โดยทำดังนี้

 1. แตะเมนูแบบเลื่อนลง "ประเภทการรักษาความปลอดภัย"
 2. เลือกไม่มี

สำคัญ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ การเชื่อมต่อกับบริการอีเมลจะไม่มีการเข้ารหัส ซึ่งหมายความว่าอาจมีคนเห็นชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลในข้อความของบัญชีที่เพิ่มได้

มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง แสดงว่าบริการอีเมลอื่นของคุณอาจไม่รองรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองมีดังนี้

 • "ใบรับรองไม่น่าเชื่อถือ"
 • "ใบรับรองหมดอายุหรือยังไม่ถูกต้อง"
 • "มีการเปลี่ยนใบรับรอง"
 • "เรื่องในใบรับรองและชื่อโฮสต์ไม่ตรงกัน"
 • "ไม่พบใบรับรอง"

หากต้องการแก้ไข คุณอาจรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวไปยังบริการอีเมลอื่นได้โดยทำดังนี้

 1. ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้แตะข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น แชร์
  • คุณอาจต้องค้นหาข้อมูลติดต่อของบริการอีเมลอื่นของคุณ

เกิดข้อผิดพลาด หรือ Gmail ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

คุณไม่สามารถเพิ่มบัญชีที่ไม่ใช่ IMAP เช่น Exchange และ POP ลงในแอป Gmail ได้ หากจะเพิ่มบัญชีประเภทอื่น โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าเปิด IMAP ไว้แล้ว

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก