Pridanie ďalšieho e‑mailového účtu do aplikácie Gmail

Namiesto preposielania pošty môžete na čítanie a odosielanie správ zo služieb Yahoo, Outlook a ďalších e‑mailových adries použiť aplikáciu Gmail.

Chcete naplno využívať aplikácie Googlu v práci alebo škole?  Zaregistrujte si skúšobný odber služby Google Workspace bez peňažného poplatku.

Ak používate e‑mailový účet iný ako Google, máte k dispozícii množstvo rovnakých funkcií Gmailu ako v účtoch Google. Môžete:

Pridanie alebo odstránenie e‑mailového účtu

Do aplikácie Gmail v iPhone alebo iPade si môžete pridať účty Gmail aj iné účty. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.

Pridanie účtu
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na Pridať ďalší účet.
 4. Vyberte typ účtu, ktorý chcete pridať.
  • Ak chcete používať účty iCloud Mail, @me.com alebo @mac.com, klepnite na iCloud.
  • Ak na kontrolu pracovného alebo školského e‑mailu používate Outlook pre Windows, klepnite na Outlook, Hotmail a Live.
  • Ak svoju e‑mailovú službu nenájdete, vyberte Iné (IMAP).
 5. Pridajte svoj účet podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Ak je k dispozícii možnosť Vyskúšať Gmailify, klepnite na ňu, aby ste v pridanom účte získali funkcie Gmailu, napríklad ochranu pred spamom a kategórie pošty.

Odstránenie účtu
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na Spravovať účty v tomto zariadení a potom Odstrániť z tohto zariadenia.

Prepnutie e‑mailových účtov alebo vyhľadanie všetkých správ z e‑mailových účtov

Prepnutie e‑mailových účtov

Dôležité: Správy v aplikácii Gmail sa zobrazujú samostatne pre každý účet.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na účet, ktorý chcete použiť.
Vyhľadanie správ zo všetkých e‑mailových účtov
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Všetky doručené.

Riešenie problémov s pridaním účtu v aplikácii Gmail

Používateľské meno a heslo nie sú akceptované

Dôležité: Ak sa pokúšate do Gmailu pridať účet iCloud Mail, prečítajte si, ako zadať nastavenia služby iCloud Mail.

V inej e‑mailovej službe, ktorú používate, skontrolujte:

 • správnosť nastavení servera, portu a zabezpečenia;
 • či na prihlásenie potrebujete heslo pre konkrétnu aplikáciu.

Zobrazí sa vám správa „Nie je zaručená bezpečnosť pošty“.

Toto upozornenie sa zobrazí, ak iná e‑mailová služba, ktorú používate, nepodporuje najvyššiu úroveň zabezpečenia pre vaše správy.

Ak problém nie je závažný, budete mať možnosť pridať svoj účet prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia:

 1. Klepnite na rozbaľovací zoznam Typ zabezpečenia.
 2. Vyberte Žiadne.

Dôležité: Keď vyberiete túto možnosť, pripojenie k e‑mailovej službe nie je šifrované. Znamená to, že niekto môže nájsť vaše používateľské meno, heslo alebo informácie o správach vo vašom pridanom účte.

Vyskytla sa chyba certifikátu

Ak sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa certifikátu, iná e‑mailová služba, ktorú používate, pravdepodobne nepodporuje zabezpečené pripojenie. Príklady chybových hlásení týkajúcich sa certifikátu:

 • „Certifikát nie je dôveryhodný“
 • „Certifikát vypršal alebo ešte nie je platný“
 • „Certifikát bol zmenený“
 • „Nesúlad názvu hostiteľa a predmetu certifikátu“
 • „Certifikát sa nenašiel“

S opravením chyby môžete pomôcť tak, že ju nahlásite danej e‑mailovej službe:

 1. V chybovom hlásení klepnite na Ďalšie informácie.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Zdieľať.
  • Možno bude potrebné vyhľadať kontaktné údaje inej e‑mailovej služby, ktorú používate.

Niečo sa pokazilo alebo sa Gmailu nepodarilo nadviazať pripojenie k serveru

Do aplikácie Gmail sa nedajú pridať účty, ktoré nepoužívajú protokol IMAP, napríklad Exchange a POP. Ak pridávate iný typ účtu, skontrolujte u svojho poskytovateľa e‑mailu, či je protokol IMAP zapnutý.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka