Pridanie ďalšieho e‑mailového účtu do aplikácie Gmail

Pomocou aplikácie Gmail môžete čítať a odosielať poštu z e‑mailových adries v službách Yahoo a Hotmail, ako aj iných e‑mailových adries, takže si ju nemusíte preposielať.

Chcete naplno využívať aplikácie Googlu v práci alebo škole?  Zaregistrujte si skúšobný odber služby Google Workspace bez peňažného poplatku.
 

So svojou adresou tretej strany môžete používať množstvo rovnakých funkcií Gmailu ako v účtoch Google:

Pridanie alebo odstránenie účtu

Do aplikácie Gmail pre Android môžete pridať účty Gmail aj účty tretích strán.

Pridanie účtu
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.

 3. Klepnite na Pridať ďalší účet.
 4. Vyberte typ účtu, ktorý chcete pridať.
  • Ak na kontrolu pracovných alebo školských e‑mailov používate Outlook pre Windows, vyberte Outlook, Hotmail a Live.
  • Ak sa vaša e‑mailová služba nezobrazuje, vyberte položku Iné.
 5. Pridajte účet podľa krokov na obrazovke.
Odstránenie účtu
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na Spravovať účty v tomto zariadení.
 4. Klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Odstrániť účet.

Zobrazenie správ zo všetkých účtov v aplikácii Gmail

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na Všetky doručené.

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie

„Používateľské meno a heslo neboli prijaté“

V inej e‑mailovej službe, ktorú používate, skontrolujte:

 • správnosť nastavení servera, portu a zabezpečenia;
 • či na prihlásenie potrebujete heslo pre konkrétnu aplikáciu.
Poznámka: Ak sa snažíte pridať do Gmailu účet iCloud, prečítajte si, ako zadať nastavenia služby iCloud.

„Nie je zaručená bezpečnosť pošty“

Toto upozornenie sa zobrazí, ak iná e‑mailová služba, ktorú používate, nepodporuje najvyššiu úroveň zabezpečenia pre vaše správy.

Ak problém nie je závažný, budete mať možnosť pridať svoj účet prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia:

 1. V sekcii Typ zabezpečenia klepnite na šípku nadol Šípka nadol.
 2. Vyberte Žiadny.

Poznámka: Ak vyberiete túto možnosť, pripojenie k e‑mailovej službe nebude šifrované. Znamená to, že niekomu sa môže zobraziť vaše používateľské meno, heslo alebo informácie o správach vo vašom pridanom účte.

Chyba certifikátu

Ak sa vám zobrazí niektoré z uvedených chybových hlásení, iná e‑mailová služba, ktorú používate, pravdepodobne nepodporuje zabezpečené pripojenie.

 • Certifikát nie je dôveryhodný
 • Platnosť certifikátu vypršala alebo ešte nie je platný
 • Certifikát bol zmenený
 • Nesúlad predmetu certifikátu a názvu hostiteľa
 • Certifikát nebol nájdený

S opravením chyby môžete pomôcť tak, že ju nahlásite danej e-mailovej službe:

 1. V chybovom hlásení klepnite na Ďalšie informácie.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Zdieľať.

Note: You might need to do a search for the contact information of your other email service.

„Vyskytol sa problém“ alebo „Pripojenie k serveru sa nepodarilo otvoriť“

Do aplikácie Gmail sa nedajú pridať účty, ktoré nepoužívajú protokol IMAP, napríklad Exchange a POP. Ak pridávate iný typ účtu, skontrolujte u svojho poskytovateľa e‑mailu, či je protokol IMAP zapnutý.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
17