Pridanie ďalšieho e‑mailového účtu do aplikácie Gmail

Pomocou aplikácie Gmail môžete čítať a odosielať poštu z e‑mailových adries v službách Yahoo a Hotmail, ako aj iných e‑mailov, takže si ju nemusíte preposielať.

Možnosti, ktoré ponúka adresa od iného poskytovateľa než Google

Môžete používať množstvo rovnakých funkcií Gmailu ako v účtoch Google:

Pomocou aplikácie Gmail v Androide môžete čítať a odosielať poštu z väčšiny e‑mailových adries vrátane služieb Yahoo a Hotmail. Namiesto preposielania pošty si teda môžete pridať daný účet do aplikácie Gmail.

Pridanie alebo odstránenie účtu

Do aplikácie Gmail pre Android môžete pridať účty Gmail aj iné účty.

Pridanie účtu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.

 3. Klepnite na položku Pridať ďalší účet.
 4. Vyberte typ účtu, ktorý chcete pridať.
  • Ak na kontrolu pracovnej alebo školskej pošty používate Outlook pre Windows, vyberte položku Outlook, Hotmail a Live.
  • Ak sa vaša e‑mailová služba nezobrazuje, vyberte položku Iné.
 5. Pomocou krokov uvedených na obrazovke pridajte svoj účet.
Odstránenie účtu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail 
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na položku Spravovať účty v tomto zariadení.
 4. Klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete odstrániť. 
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť účet

Zobrazenie všetkých účtov v aplikácii Gmail

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Všetka doručená pošta.

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie

„Používateľské meno a heslo neboli prijaté“

V inej e-mailovej službe, ktorú používate, skontrolujte:

 • správnosť nastavení servera, portu a zabezpečenia;
 • či na prihlásenie potrebujete heslo pre konkrétnu aplikáciu.

Poznámka: Ak sa snažíte pridať do Gmailu účet iCloud, prečítajte si, ako zadať nastavenia služby iCloud.

„Nie je zaručená bezpečnosť pošty“

Toto upozornenie sa zobrazí, ak iná e‑mailová služba, ktorú používate, nepodporuje najvyššiu úroveň zabezpečenia pre vaše správy.

Ak problém nie je závažný, budete mať možnosť pridať svoj účet prostredníctvom nezabezpečeného pripojenia:

 1. V sekcii Typ zabezpečenia klepnite na šípku nadol Šípka nadol.
 2. Vyberte Žiadny.

Poznámka: Ak vyberiete túto možnosť, pripojenie k e‑mailovej službe nebude šifrované. Znamená to, že niekomu sa môže zobraziť vaše používateľské meno, heslo alebo informácie o správach vo vašom pridanom účte.

Chyba certifikátu

Ak sa vám zobrazí niektoré z uvedených chybových hlásení, iná e-mailová služba, ktorú používate, pravdepodobne nepodporuje zabezpečené pripojenie.

 • Certifikát nie je dôveryhodný
 • Platnosť certifikátu vypršala alebo ešte nie je platný
 • Certifikát bol zmenený
 • Nesúlad predmetu certifikátu a názvu hostiteľa
 • Certifikát nebol nájdený

S opravením chyby môžete pomôcť tak, že ju nahlásite danej e-mailovej službe:

 1. V chybovom hlásení klepnite na Ďalšie informácie.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Zdieľať.

Poznámka: Možno bude potrebné vyhľadať kontaktné údaje inej e‑mailovej služby, ktorú používate.

„Vyskytol sa problém“ alebo „Pripojenie k serveru sa nepodarilo otvoriť“

Do aplikácie Gmail sa nedajú pridať účty, ktoré nepoužívajú protokol IMAP, napríklad Exchange a POP. Ak pridávate iný typ účtu, skontrolujte u svojho poskytovateľa e‑mailu, či je protokol IMAP zapnutý.

Súvisiace články