Přidání jiného e-mailového účtu do aplikace Gmail

E-maily z účtů Yahoo, Hotmail a dalších můžete číst a posílat přímo v aplikaci Gmail, nemusíte si je přeposílat.

Co můžete s adresou jiného poskytovatele dělat

Můžete využít mnoho funkcí Gmailu, které fungují pro účty Google:

V aplikaci Gmail pro Android můžete číst a posílat e-maily z většiny e-mailových adres, včetně adres služeb Yahoo a Hotmail. E-maily si nemusíte přeposílat, stačí daný účet přidat do aplikace Gmail.

Přidání a odebrání účtu

Do aplikace Gmail pro Android můžete přidat jak účet Gmail, tak účet jiného poskytovatele.

Přidání účtu
 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku.

 3. Klepněte na Přidat další účet.
 4. Vyberte typ účtu, který chcete přidat.
  • Pokud používáte Outlook pro Windows ke čtení pracovních nebo školních e-mailů, vyberte možnost Outlook, Hotmail a Live.
  • Pokud svou e-mailovou službu nevidíte, vyberte možnost Jiný.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odebrání účtu
 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail 
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku.
 3. Klepněte na Spravovat účty v tomto zařízení.
 4. Klepněte na e-mailový účet, který chcete odebrat. 
 5. Klepněte na Odebrat účet

Zobrazení všech účtů v aplikaci Gmail

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Klepněte na Veškerá doručená pošta.

Zobrazuje se mi chyba

„Uživatelské jméno a heslo nebylo přijato“

Zkontrolujte u své druhé e-mailové služby:

 • jaký je správný server, port a nastavení zabezpečení,
 • jestli k přihlášení potřebujete heslo aplikace.

Poznámka: Pokud se do Gmailu snažíte přidat účet iCloud, přečtěte si, jak zadat nastavení iCloudu.

„Zabezpečení e-mailů nebude zaručeno“

Toto varování se vám zobrazí, pokud vaše druhá e-mailová služba nepodporuje nejvyšší úroveň zabezpečení vašich zpráv.

Pokud problém není závažný, budete mít možnost přidat účet pomocí nezabezpečeného připojení:

 1. V sekci Typ zabezpečení klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 2. Vyberte Žádný.

Poznámka: Pokud vyberete tuto možnost, připojení k vašemu e-mailu nebude šifrované. To znamená, že by někdo mohl zobrazit uživatelské jméno, heslo a data zpráv přidaného účtu.

Chyba certifikátu

Pokud se vám zobrazí některá z níže uvedených chybových zpráv, váš druhý e-mail pravděpodobně nepodporuje zabezpečené připojení.

 • Certifikát není důvěryhodný
 • Platnost certifikátu vypršela nebo certifikát ještě není platný
 • Certifikát byl změněn
 • Předmět a název hostitele certifikátu se neshodují
 • Certifikát nebyl nalezen

Pokud chcete chybu opravit, můžete ji v druhém e-mailu nahlásit:

 1. V chybové zprávě klepněte na Další informace.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Vícea potom Sdílet.

Poznámka: Je možné, že budete kontaktní údaje druhé e-mailové služby muset vyhledat.

„Něco se pokazilo“ nebo „Nelze navázat připojení k serveru“

Do aplikace Gmail nemůžete přidat účet, který nepoužívá protokol IMAP, ale například Exchange nebo POP. Pokud přidáváte jiný typ účtu, zkontrolujte u svého e-mailového poskytovatele, že máte protokol IMAP zapnutý.

Související články