Přidání jiného e-mailového účtu do aplikace Gmail

E-maily z účtů Yahoo, Hotmail a dalších můžete číst a posílat přímo v aplikaci Gmail, nemusíte si je přeposílat.

Co můžete s adresou jiného poskytovatele dělat

Můžete využít mnoho funkcí Gmailu, které fungují pro účty Google:

V aplikaci Gmail pro iPhone či iPad můžete číst a posílat e-maily z většiny e-mailových adres, včetně adres služeb Yahoo a Hotmail. E-maily si nemusíte přeposílat, stačí daný účet přidat do aplikace Gmail.

Přidání a odebrání účtu 

Do aplikace Gmail pro iPhone či iPad můžete přidat jak účet Gmail, tak účet jiného poskytovatele. Zkontrolujte, že jste si stáhli aplikaci Gmail.

Přidání účtu
 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail Gmail.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku.
 3. Klepněte na Použít jiný účet.
 4. Vyberte typ účtu, který chcete přidat.
  • Pokud používáte účet iCloud, @me.com nebo @mac.com, budete možná muset zadat specifické nastavení a heslo aplikace.
  • Pokud používáte Outlook pro Windows ke čtení pracovních nebo školních e-mailů, vyberte možnost Outlook, Hotmail a Live.
  • Pokud svou e-mailovou službu nevidíte, vyberte možnost Jiný.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud vidíte možnost Vyzkoušet Gmailify, klepněte na ni a získejte i pro přidaný účet funkce Gmailu, jako jsou ochrana před spamem a kategorie e-mailů.
Odebrání účtu
 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail Gmail.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku.
 3. Klepněte na Správa účtů v tomto zařízení.
 4. Klepněte na Odstranit ze zařízení.

Přepínání mezi účty nebo zobrazení zpráv ze všech účtů v aplikaci Gmail

Všechny své e-maily můžete spravovat v Gmailu, a to i když máte více účtů. Přečtěte si, jak do aplikace Gmail přidat další e-mailový účet.

Přepnutí účtu

Zprávy z různých účtů se v aplikaci Gmail zobrazují odděleně.

 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail Gmail.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku.
 3. Klepněte na účet, který chcete použít.
Zobrazení pošty ze všech účtů v jedné schránce
 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail Gmail.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Klepněte na Veškerá doručená pošta.

Zobrazuje se mi chyba

„Uživatelské jméno a heslo nebylo přijato“

Zkontrolujte u své druhé e-mailové služby:

 • jaký je správný server, port a nastavení zabezpečení,
 • jestli k přihlášení potřebujete heslo aplikace.

Poznámka: Pokud se do Gmailu snažíte přidat účet iCloud, přečtěte si, jak zadat nastavení iCloudu.

„Zabezpečení e-mailů nebude zaručeno“

Toto varování se vám zobrazí, pokud vaše druhá e-mailová služba nepodporuje nejvyšší úroveň zabezpečení vašich zpráv.

Pokud problém není závažný, budete mít možnost přidat účet pomocí nezabezpečeného připojení:

 1. V sekci Typ zabezpečení klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 2. Vyberte Žádný.

Poznámka: Pokud vyberete tuto možnost, připojení k vaší e-mailové službě nebude šifrované. To znamená, že by někdo mohl zobrazit uživatelské jméno, heslo a data zpráv přidaného účtu.

Chyba certifikátu

Pokud se vám zobrazí některá z níže uvedených chybových zpráv, vaše druhá e-mailová služba pravděpodobně nepodporuje zabezpečené připojení.

 • Certifikát není důvěryhodný
 • Platnost certifikátu vypršela nebo certifikát ještě není platný
 • Certifikát byl změněn
 • Předmět a název hostitele certifikátu se neshodují
 • Certifikát nebyl nalezen

Pokud chcete chybu opravit, můžete ji druhé e-mailové službě nahlásit:

 1. V chybové zprávě klepněte na Další informace.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a pak Sdílet.

Poznámka: Je možné, že budete kontaktní údaje druhé e-mailové služby muset vyhledat.

„Něco se pokazilo“ nebo „Nelze navázat připojení k serveru“

Do aplikace Gmail nemůžete přidat účet, který nepoužívá protokol IMAP, ale například Exchange nebo POP. Pokud přidáváte jiný typ účtu, zkontrolujte u svého e-mailového poskytovatele, že máte protokol IMAP zapnutý.