Thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail

Đọc và gửi thư từ Yahoo, Hotmail và các địa chỉ email khác bằng ứng dụng Gmail thay vì chuyển tiếp thư.

Những điều bạn có thể làm với địa chỉ không phải của Google

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Gmail giống như tài khoản Google:

Bạn có thể đọc và gửi thư từ hầu hết các địa chỉ email, bao gồm cả Yahoo hoặc Hotmail, bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad. Thay vì chuyển tiếp thư, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Gmail.

Thêm hoặc xóa tài khoản 

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail cũng như tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.

Thêm tài khoản
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 3. Nhấn vào Sử dụng tài khoản khác.
 4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Nếu sử dụng tài khoản iCloud, @me.com hoặc @mac.com, thì bạn có thể cần phải nhập các tùy chọn cài đặt cụ thể và mật khẩu ứng dụng.
  • Nếu bạn kiểm tra email cơ quan hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọn Outlook, Hotmail và Live.
  • Nếu không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Thêm.
 5. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản. Nếu có sẵn, hãy nhấn vào Thử Gmailify để nhận các tính năng của Gmail với tài khoản đã thêm, như chống spam và danh mục email.
Xóa tài khoản
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
 4. Nhấn vào Xóa khỏi thiết bị này.

Chuyển hoặc xem tất cả thư từ các tài khoản trong ứng dụng Gmail

Nếu có nhiều tài khoản email thì bạn có thể kiểm tra các tài khoản đó trong Gmail. Tìm hiểu cách thêm tài khoản email khác vào ứng dụng Gmail.

Chuyển đổi tài khoản

Thư trên ứng dụng Gmail sẽ tách riêng cho từng tài khoản.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.
Xem tất cả thư từ tài khoản của bạn trong cùng hộp thư đến
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Nhấn vào Tất cả hộp thư đến.

Tôi nhận được thông báo lỗi

"Tên đăng nhập và mật khẩu không được chấp nhận"

Kiểm tra những thông tin sau với dịch vụ email kia:

 • Máy chủ, cổng và các tùy chọn cài đặt bảo mật chính xác
 • Bạn có cần mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để đăng nhập hay không

Lưu ý: Nếu bạn đang cố thêm tài khoản iCloud vào Gmail, hãy tìm hiểu cách nhập các tùy chọn cài đặt của iCloud.

"Mức độ bảo mật của email không được đảm bảo"

Nếu dịch vụ email khác của bạn không hỗ trợ mức bảo mật cao nhất cho thư, thì bạn sẽ thấy cảnh báo này.

Nếu sự cố không nghiêm trọng, bạn sẽ có tùy chọn để thêm tài khoản của mình bằng cách sử dụng kết nối không an toàn:

 1. Trong mục "Loại bảo mật", hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn Không.

Lưu ý: Nếu chọn tùy chọn này, thì đường kết nối của bạn đến dịch vụ email sẽ không được mã hóa. Điều này có nghĩa là ai đó có thể thấy tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin thư của tài khoản bạn đã thêm.

Lỗi chứng chỉ

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo lỗi nào dưới đây thì dịch vụ email khác của bạn có thể không hỗ trợ kết nối an toàn.

 • Chứng chỉ không đáng tin cậy
 • Chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ
 • Chứng chỉ đã được thay đổi
 • Tiêu đề của chứng chỉ và tên máy chủ không khớp
 • Không tìm thấy chứng chỉ

Để giúp sửa lỗi, bạn có thể báo cáo lỗi cho dịch vụ email kia của mình:

 1. Trên thông báo lỗi, hãy nhấn vào Thông tin khác.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Chia sẻ.

Lưu ý: Nếu cần, hãy thực hiện tìm kiếm để biết thông tin liên hệ của dịch vụ email kia mà bạn dùng.

"Đã xảy ra lỗi" hoặc "Không thể mở đường kết nối tới máy chủ"

Bạn không thể thêm các tài khoản không phải IMAP, như Exchange và POP, vào ứng dụng Gmail. Nếu bạn thêm một loại tài khoản khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để đảm bảo rằng IMAP đã được bật.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?