Sett stjerne på e-poster i Gmail

Når du setter stjerner på e-post i Gmail, merker du dem som viktige. Dette hjelper deg å huske å se på dem senere. 

Sett stjerne på e-poster

  1. Åpne Gmail-appen Gmail på iPhone eller iPad.
  2. Trykk på Stjerne Stjerne til høyre for e-posten eller emnet.

Søk etter stjernemerkede e-poster

  1. Åpne Gmail-appen Gmail på iPhone eller iPad.
  2. Trykk på menyen Meny øverst til venstre.
  3. Trykk på Stjernemerket.