Sähköpostien ryhmittely keskusteluiksi

Voit valita, ryhmitelläänkö sähköpostivastaukset keskusteluiksi vai näytetäänkö jokainen sähköposti postilaatikossa erikseen. 

Huom. Lue lisää Gmailin ulkoasun muokkaamisesta Outlookin kaltaiseksi Oppimiskeskuksen osiosta 2.

Keskusteluasetusten valitseminen

Gmail ryhmittelee sähköpostivastaukset yhdeksi keskusteluksi siten, että uusin viesti näkyy alimpana.

Keskustelusta luodaan uusi keskustelu, jos aiheriviä muutetaan tai jos keskustelussa on yli 100 sähköpostia.

 1. Avaa Gmail.
 2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Asetukset Asetukset.
 3. Klikkaa Asetukset.
 4. Vieritä alhaalla olevaan Keskustelunäkymä-osioon.
 5. Valitse keskustelunäkymä päälle (viestit ryhmitellään) tai pois päältä (viestejä ei ryhmitellä).
 6. Klikkaa sivun alareunasta Tallenna muutokset.

Miten Gmail ryhmittelee automaattiset sähköpostiviestit

Tärkeää: Sähköpostit ryhmitellään, kun keskustelunäkymän asetus on otettu käyttöön.

Jos hallinnoit järjestelmää, josta lähetetään automaattisia sähköposti-ilmoituksia jollekin käyttäjäryhmälle, Gmail saattaa ryhmitellä ilmoitukset automaattisesti samaan keskusteluun. 

Sähköpostit ryhmitellään, jos kukin viesti täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Samat vastaanottajat tai lähettäjät tai sama aihe kuin edellisessä viestissä.
 • Viiteotsikon tunnukset ovat samat kuin edellisessä viestissä.
 • Lähetetty viikon sisällä edellisestä viestistä.

Sähköpostien ryhmittelyn estäminen

 • Jos et halua ryhmitellä viestiä, luo sille uusi aihe.
 • Lisää kuhunkin viestiin yksilöllinen viiteotsikko, joka poikkeaa edellisestä viestistä.