Seskupování e-mailů do konverzací

Můžete si vybrat, jestli chcete odpovědi na e-maily seskupovat do konverzací nebo jestli se má každá zpráva zobrazovat v doručené poště zvlášť. 

Poznámka: Pokud si chcete přečíst, jak přizpůsobit Gmail, aby vypadal jako Outlook, přejděte ve výukovém centru na sekci 2.

Výběr nastavení konverzací

Když vám někdo odpoví na e-mail, Gmail odpovědi seskupí do konverzace, přičemž nejnovější zpráva se vždy zobrazuje dole.

Konverzace se rozdělí do nového vlákna, když se změní její předmět nebo když počet e-mailů v konverzaci přesáhne 100.

 1. Otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte dolů k sekci Seskupování zpráv do konverzace.
 5. Vyberte Zapnout seskupování zpráv do konverzace, pokud chcete zprávy seskupovat, nebo Vypnout seskupování zpráv do konverzace, pokud je nechcete seskupovat.
 6. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.

Jak Gmail seskupuje automatické e-maily

Důležité: E-maily se seskupují, když máte v nastavení zapnuté seskupování zpráv do konverzací.

Pokud spravujete systém, který posílá automatická e-mailová oznámení skupině lidí, Gmail je může automaticky seskupovat do jedné konverzace. 

E-maily se seskupí, pokud každá zpráva splňuje tyto podmínky:

 • Zpráva má stejné příjemce, odesílatele či předmět jako předchozí zpráva.
 • Zpráva má referenční záhlaví se stejnými ID jako předchozí zpráva.
 • Zpráva je poslána během týdne od odeslání předchozí zprávy.

Jak seskupování e-mailů zabránit:

 • U každé zprávy, kterou nechcete seskupit, použijte nový předmět.
 • Pošlete každou zprávu s jedinečnou hodnotou referenčního záhlaví, která neodpovídá předchozí zprávě.