Ukrywanie adresów podczas wysyłania poczty (UDW)

Jeśli wysyłasz wiadomość do kilku osób i chcesz ukryć ich adresy e-mail, możesz skorzystać z funkcji kopii ukrytej. Wystarczy, że w trakcie pisania wiadomości klikniesz UDW w prawym górnym rogu okna tworzenia wiadomości i wpiszesz adresy e-mail, których odbiorcy mają nie widzieć.

Skąd wiadomo, że otrzymana wiadomość to kopia ukryta

Jeśli otrzymasz wiadomość od użytkownika Gmaila lub Google Apps, możesz sprawdzić, czy jest to kopia ukryta, po jej otwarciu, pod nazwą nadawcy. Możesz też kliknąć strzałkę „Pokaż szczegóły"  pod nazwą nadawcy. Zobaczysz wtedy swój adres w wierszu UDW.

Podobnie jeśli wiadomość wysłana przez innego użytkownika Gmaila lub Google Apps dotrze do Ciebie, ponieważ należysz do grupy e-mail, do której została wysłana kopia ukryta wiadomości, w wierszu „UDW” zostanie wyświetlony adres tej grupy.

W wierszu „UDW” będzie widoczny wyłącznie Twój adres (lub adres grupy e-mail, którą subskrybujesz) – jeśli kopia ukryta została wysłana też na inne adresy e-mail, nie będziesz ich widzieć.

Jeśli otrzymasz kopię ukrytą e-maila wysłanego z innego programu lub usługi poczty, Gmail nie będzie mógł wyświetlić tej informacji.

Skąd osoby, do których wysyłasz wiadomości, będą wiedzieć, że wysłano im kopię ukrytą

Gdy wysyłasz z Gmaila kopie ukryte do odbiorców, dodajemy specjalny nagłówek dla każdego z nich, dzięki czemu wiedzą oni, że otrzymana wiadomość została do nich wysłana jako kopia ukryta. Każdy adresat kopii ukrytej widzi w odebranej wiadomości wyłącznie własny adres.

Jeśli adresat odczytuje pocztę za pomocą Gmaila lub usługi Google Apps, zobaczy ten nagłówek. W przeciwnym razie te informacje mogą być niewidoczne dla adresata – zależy to od sposobu obsługi nagłówków przez jego system e-mail.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?