สร้างบัญชี Gmail

หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ Gmail โปรดสร้างบัญชี Google แล้วนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นมาลงชื่อเข้าใช้ Gmail และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้ เช่น YouTube, Google Play และ Google ไดรฟ์

  1. ไปที่หน้าการสร้างบัญชี Google
  2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชี
  3. ใช้บัญชีที่สร้างเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Gmail

สร้างบัญชี

ชื่อผู้ใช้ที่ฉันต้องการมีคนอื่นใช้แล้ว

คุณจะไม่ได้ที่อยู่ Gmail ที่ต้องการ หากชื่อผู้ใช้ที่ขออยู่ในกรณีต่อไปนี้

  • มีผู้ใช้อยู่แล้ว
  • คล้ายกับชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วมาก (เช่น ถ้ามีคนอื่นใช้ example@gmail.com อยู่แล้ว คุณจะไม่ใช้ examp1e@gmail.com ไม่ได้)
  • ใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่มีคนเคยใช้ในอดีต แต่ลบบัญชีไปแล้ว
  • Google สงวนชื่อไว้เพื่อป้องกันจดหมายขยะหรือการละเมิด

มีคนแอบอ้างเป็นฉัน

หากเชื่อว่ามีคนสร้างที่อยู่ Gmail เพื่อแอบอ้างเป็นคุณ โปรดทำสิ่งต่อไปนี้

  • ติดต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐของคุณ

ต้องขออภัยด้วยที่ Gmail เข้าร่วมเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องการแอบอ้างบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามไม่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมในข้อกำหนดในการให้บริการของ Gmail

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร