Skapa ett Gmail-konto

Registrera dig för Gmail genom att skapa ett Google-konto. Du kan använda användarnamnet och lösenordet när du loggar in på Gmail och andra produkter från Google som YouTube, Google Play och Google Drive.

  1. Öppna Googles kontoregistreringssida.
  2. Konfigurera kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
  3. Logga in på Gmail med kontot som du har skapat.

Skapa ett konto

Det användarnamn jag vill ha är upptaget

Du kan inte få en viss Gmail-adress om användarnamnet som du har begärt

  • redan används
  • är mycket likt ett befintligt användarnamn (om exempel@gmail.com redan finns kan du inte välja exempe1@gmail.com)
  • har använts tidigare och sedan raderats
  • har reserverats av Google för att förhindra skräppost eller otillåten användning.

Någon utger sig för att vara mig

Om du tror att någon har skapat en Gmail-adress för att försöka stjäla din identitet kan du

  • kontakta de lokala myndigheterna.

Gmail kan inte delta i medling med en tredje part gällande identitetsstöld. Läs mer i användarvillkoren för Gmail.