Vytvorenie účtu Gmail

Ak sa chcete zaregistrovať v Gmaile, vytvorte si účet Google. Používateľské meno a heslo môžete používať na prihlásenie do Gmailu a ostatných služieb Googlu, ako sú napríklad YouTube, Google Play a Disk Google.

 1. Prejdite na stránku vytvorenia účtu Google.
 2. Podľa pokynov na obrazovke si nastavte účet.
 3. Pomocou tohto vytvoreného účtu sa prihláste do Gmailu.

Vytvoriť účet

Požadované používateľské meno je obsadené

Adresu Gmail nebudete mať k dispozícii, ak:

 • sa požadované používateľské meno už používa;
 • sa požadované používateľské meno nápadne podobá na existujúce používateľské meno (ak už napríklad existuje adresa priklad@gmail.com, nemôžete použiť adresu prik1ad@gmail.com);
 • je požadované používateľské meno rovnaké ako to, ktoré už niekto v minulosti používal a následne odstránil;
 • si požadované používateľské meno rezervoval Google, aby zabránil šíreniu spamu alebo jeho zneužitiu.

Niekto sa mi pokúša odcudziť identitu

Ak sa domnievate, že niekto si vytvoril adresu Gmail, aby sa vám pokúsil odcudziť identitu, môžete:

Gmail sa nemôže zúčastňovať na mediáciách týkajúcich sa prípadov odcudzenia identity, v ktorých figurujú tretie strany. Prečítajte si viac o zmluvných podmienkach služby Gmail.

Používanie Gmailu pre firmu

Ak chcete používať Gmail pre svoju firmu, namiesto osobného účtu Google bude pre vás vhodnejší účet G Suite. Cena služby G Suite sa začína od 6 USD mesačne za jedného používateľa a zahŕňa:

 • profesionálny účet Gmail bez reklám využívajúci názov domény vašej firmy, napríklad zuzana@example.com;
 • vlastníctvo zamestnaneckých účtov, aby ste mali vždy pod kontrolou účty, e‑maily aj súbory svojej firmy;
 • nepretržitú telefonickú, e‑mailovú a četovú podporu poskytovanú živými osobami;
 • väčší úložný priestor v Gmaile a na Disku Google;
 • správu mobilných zariadení na zabezpečenie údajov, napríklad možnosť vzdialene vymazať stratené zariadenia;
 • rozšírené bezpečnostné a správcovské ovládacie prvky.

Prečítajte si viac o balíku služieb G Suite alebo ho vyskúšajte zdarma.