Δημιουργία λογαριασμού Gmail

Για να εγγραφείτε στο Gmail, δημιουργήστε έναν Λογαριασμό Google. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Gmail, καθώς και σε άλλα προϊόντα της Google, όπως το YouTube, το Google Play και το Google Drive.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα δημιουργίας Λογαριασμού Google.
  2. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη, για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας.
  3. Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό που δημιουργήσατε, για να συνδεθείτε στο Gmail.

Δημιουργία λογαριασμού

Το όνομα χρήστη που θέλω χρησιμοποιείται ήδη

Δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση Gmail, εάν το όνομα χρήστη που ζητήσατε:

  • Χρησιμοποιείται ήδη
  • Είναι πολύ παρόμοιο με ένα υπάρχον όνομα χρήστη (για παράδειγμα, εάν το example@gmail.com υπάρχει ήδη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το examp1e@gmail.com).
  • Είναι το ίδιο με το όνομα χρήστη που κάποιος χρησιμοποίησε στο παρελθόν και στη συνέχεια διαγράφηκε
  • Είναι δεσμευμένο από την Google για την αποτροπή αποστολής ανεπιθύμητου περιεχομένου ή κατάχρησης της υπηρεσίας.

Κάποιος έχει κλέψει τα στοιχεία ταυτότητάς μου

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει δημιουργήσει μια διεύθυνση Gmail, στο πλαίσιο μιας απόπειρας κλοπής της ταυτότητάς σας, μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

  • Να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία προστασίας καταναλωτών της περιοχής σας.

Δυστυχώς, το Gmail δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαμεσολαβήσεις που αφορούν τρίτους σχετικά με την κλοπή στοιχείων ταυτότητας. Μάθετε περισσότερα στους Όρους Χρήσης του Gmail.