Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Sender noen e-post fra adressen din? Om falske e-poster

Hvis du mottar returmeldinger for e-post som angivelig er sendt fra din egen konto, finner søppelpost fra «meg» eller får svar på e-poster du aldri har sendt, kan disse være falske e-poster. Meldingen bruker falsk returadresse på utgående e-post for å skjule opprinnelsen til meldingen.

Når du sender brev i posten, skriver du som regel en avsenderadresse bak på konvolutten, sånn at mottakeren kan identifisere avsenderen, og sånn at postkontoret kan sende posten tilbake til avsenderen hvis det skulle oppstå et problem. Men ingenting hindrer deg i å skrive en annen avsenderadresse enn din egen. Det er faktisk mulig for andre å sende et brev og skrive din avsenderadresse på konvolutten. E-post fungerer på samme måte. Når en tjener sender en e-postmelding, angir den avsenderen, men dette avsenderfeltet kan forfalskes. Hvis det oppstår et problem med leveringen, og noen har forfalsket adressen din i e-posten, returneres e-posten til deg, selv om det ikke var du som sendte den.

Hvis du har mottatt et svar på en e-post som ikke ble sendt fra din adresse, kan én av to ting ha skjedd:

  1. E-posten er falsk, og adressen din er brukt som avsender.
  2. Den opprinnelige avsenderen har brukt din adresse som svaradresse, sånn at svarene sendes til deg.

Ingen av disse mulighetene skulle tilsi at kontoen din er utsatt for sikkerhetsbrudd. Hvis du likevel er redd for at uvedkommende kan ha brukt kontoen din, kan du sjekke om noen nylig har brukt kontoen din. Rull helt ned i innboksen din og klikk på Detaljer-linken ved siden av «Forrige kontoaktivitet».

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du velge beskrivelsen nedenfor som samsvarer med din situasjon.

Du mottar returmeldinger for meldinger du ikke har sendt.

Mange søppelpostspredere bruker programmer som genererer tilfeldige lister med e-postadresser på vanlige domener, basert på ord i en ordbok. Søppelpostsprederne bruker deretter disse adresselistene til ulovlig masseutsending av e-post. Denne metoden kalles «dictionary spamming» (ordbok-spredning av søppelpost). Mange av adressene som er tilfeldig generert av søppelpostspredere ved hjelp av ordbøker, er ugyldige. Hvis en søppelpostspreder forfalsker Gmail-adressen din, mottar du sannsynligvis leveringsrapporter som ser ut som svar på e-poster som er sendt fra din adresse.

Fordi disse e-postene opprettes utenfor Gmail, kan vi ikke forhindre at søppelpostspredere forfalsker adressen din. Men Google bidrar til å beskytte omdømmet til Gmail-adressen din ved at systemene våre godkjenner all e-post som virkelig kommer fra deg. Når et annet domene mottar en melding som ikke er godkjent av Gmail, kan det registrere at du faktisk ikke sendte meldingen, og det er usannsynlig at e-postadressen din blir blokkert. Vi tar forfalskninger og returmeldinger på alvor. Vi ber deg om å rapportere disse meldingene ved å merke av i boksen ved siden av den uønskede meldingen og klikke Rapportér søppelpost øverst i innboksen, eller ved å åpne meldingen og klikke på Rapportér søppelpost øverst i meldingen.

Du kan bidra til å stoppe søppelpostspredere ved å sende fullstendige meldingshoder for søppepost til Federal Trade Commission på spam@uce.gov.

Hvis du mistenker at du er utsatt for identitetstyveri, foreslår vi at du kontakter politiet.

Det er meldinger i Søppelpost-mappen fra «meg».

En vanlig fremgangsmåte brukt av søppelpostspredere, er å sende en melding til en mottaker og forfalske avsenderfeltet slik at det inneholder den samme adressen. Søppelpostspredere håper at e-posten skal slippe forbi søppelpostfiltrene våre, i og med at den ser ut som om den er sendt fra din adresse. Men så enkelt er det ikke! Gmail autentiserer all e-post, så vi vet når en e-post ikke er sendt av deg. Vi gjør vårt beste for å plassere forfalskede e-poster i Søppelpost-mappen.

Siden Gmail erstatter e-postadressen din med «meg» i e-postlister, kan det hende du ser søppelpost fra «meg» i søppelpostmappen. Det betyr bare at noen har satt inn din e-postadresse som avsenderadresse.

Hvis det er noen meldinger vi ikke fanger opp, ber vi deg rapportere disse ved å merke av i boksen ved siden av den uønskede meldingen og klikke på Rapportér søppelpost øverst i innboksen, eller ved å åpne meldingen og klikke på Rapportér søppelpost øverst i meldingen.

Du kan bidra til å stoppe søppelpostspredere ved å sende fullstendige meldingshoder for søppepost til Federal Trade Commission på spam@uce.gov.

Hvis du mistenker at du er utsatt for identitetstyveri, foreslår vi at du kontakter politiet.

Kontaktene mine sier at jeg har sendt søppelpost til dem, eller jeg har oppdaget mistenkelig tilgang til kontoen min.

Hvis kontaktene dine har mottatt søppelpost fra deg, eller hvis du oppdager aktivitet du ikke kan gjøre rede for, foreslår vi at du følger alle trinnene i kontrollisten for sikkerhet i Gmail for å sikre at kontoen din er trygg.

Vi tar slik aktivitet svært alvorlig. Vi ber om at du får tak i de fullstendige meldingshodene i søppelposten fra Sendt e-post eller en av kontaktene dine, og rapporterer dette til oss. Vi kommer til å undersøke rapporten, men kan ikke svare på individuelle forespørsler. Vær spesielt oppmerksom på at vi ikke kan gi deg informasjon om påloggingsforsøk på kontoen din, for eksempel IP-adressen påloggingen ble forsøkt utført fra, eller klokkeslettet eller datoen da påloggingsforsøket fant sted.