Zadnja aktivnost na računu

Možete vidjeti svoju povijest prijave, uključujući datume i vrijeme upotrebe Gmail računa. Možete vidjeti i IP adrese s kojih se pristupalo računu.

Pregled aktivnosti na računu

  1. Otvorite Gmail na računalu.
  2. U donjem desnom kutu kliknite Pojedinosti.

Savjet: možete posjetiti i stranicu Nedavni sigurnosni događaji kako biste pregledali sigurnosna ažuriranja za cijeli Google račun.

Podaci koji se prikazuju na stranici "Zadnja aktivnost na računu"

Stranica Zadnja aktivnost na računu prikazuje zapise o vašim prijavama, kao i informacije u nastavku.

Informacije o istovremenim sesijama

U odjeljku "Informacije o istovremenim sesijama" možete vidjeti jeste li prijavljeni na Gmail na drugom uređaju, pregledniku ili lokaciji.

Da biste se odjavili sa svih sesija osim one koja je trenutačno otvorena, kliknite Odjava sa svih sesija.

Vrsta pristupa

U odjeljku "Vrsta pristupa" prikazivat će se preglednik, uređaj ili poslužitelj e-pošte (na primjer POP ili IMAP) pomoću kojeg ste pristupili Gmailu.

Lokacija (IP adresa)

Možete vidjeti zadnjih 10 IP adresa i približnih lokacija s kojih se pristupalo vašem Gmail računu.

Ako ste primili upozorenje o sumnjivoj aktivnosti na vašem računu, mogli biste vidjeti i do tri dodatne IP adrese koje su označene kao sumnjive.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi se u vašoj aktivnosti moglo prikazivati više IP adresa ili lokacija:

  • Ako za čitanje pošte na drugim uslugama kao što su Apple Mail ili Microsoft Outlook koristite POP ili IMAP, informacije s te lokacije također će biti navedene.
  • Ako koristite program za dohvaćanje e-pošte, prikazivat će se Googleova IP adresa jer se vaše poruke dohvaćaju putem Googleova poslužitelja.
  • Ako koristite Gmail na telefonu ili tabletu, može se prikazivati lokacija davatelja internetskih usluga ili mobilnog operatera. To može biti lokacija blizu vaše. To nije neobično dok god ime vašeg operatera odgovara vašem.

Rješavanje problema

Mislim da netko drugi ima pristup mojem računu

Ako ne prepoznajete aktivnost na stranici, na primjer lokaciju ili vrstu pristupa, netko možda ima pristup vašem računu zbog krađe identiteta ili zlonamjernog softvera.

  1. Odmah promijenite zaporku.
  2. Slijedite Gmailove savjete za sigurnost kako biste zaštitili svoj račun.