Poslední aktivita na účtu

Můžete si zobrazit historii přihlášení včetně dat a časů, kdy byl váš účet Gmail používán. K dispozici máte také přehled IP adres použitých pro přístup k účtu.

Zobrazení aktivity na účtu

 1. Otevřete na počítači Gmail.
 2. Vpravo dole klikněte na Podrobnosti.

Tip: Na stránce Nedávné události zabezpečení si můžete prohlédnout bezpečnostní upozornění týkající se celého vašeho účtu Google.

Informace zobrazované na stránce Poslední aktivita účtu

Stránka Poslední aktivita účtu obsahuje přehled záznamů o přihlášení a zahrnuje následující informace:

Informace o souběžných relacích

V sekci Informace o souběžných relacích uvidíte, zda jste k Gmailu přihlášeni z jiného zařízení, prohlížeče nebo místa.

Pokud se chcete odhlásit ze všech relací kromě té aktuální, klikněte na Odhlásit ze všech ostatních webových relací.

Typ přístupu

V sekci Typ přístupu je uveden prohlížeč, zařízení nebo poštovní server (POP nebo IMAP), z kterého jste k Gmailu přihlášeni.

Umístění (IP adresa)

V této sekci uvidíte posledních 10 IP adres s přibližným umístěním, které byly použity k přístupu k vašemu účtu Gmail.

Pokud jste dostali varování o podezřelé aktivitě na účtu, mohou se navíc zobrazovat až 3 IP adresy označené jako podezřelé.

Více IP adres či umístění se v aktivitě na účtu může zobrazovat z několika důvodů:

 • Pokud ke čtení pošty v dalších službách, jako je Apple Mail nebo Microsoft Outlook, používáte protokol POP nebo IMAP, budou uvedeny informace i o těchto umístěních.
 • Pokud používáte nástroj pro získávání pošty, zobrazí se IP adresa Googlu, protože zprávy se načítají prostřednictvím serverů Google.
 • Pokud používáte Gmail v telefonu nebo tabletu, může se zobrazit umístění vašeho poskytovatele internetových služeb či mobilního operátora. Může se jednat o umístění vzdálené od místa, kde se nacházíte. Jestliže název operátora odpovídá, nemusíte se znepokojovat.

Odstraňování problémů

Mám podezření, že k mému účtu má přístup někdo jiný

Jestliže některou z aktivit na stránce nepoznáváte (například umístění nebo typ přístupu), mohl někdo získat přístup k vašemu účtu pomocí phishingu nebo malwaru.

 1. Okamžitě si změňte heslo.
 2. Projděte si bezpečnostní tipy k Gmailu a posilte ochranu svého účtu.
Chci vypnout upozornění

Důrazně doporučujeme nechat upozornění zapnutá, abyste se včas dozvěděli o podezřelé aktivitě na svém účtu. Pokud je přesto chcete vypnout, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: Než se upozornění vypnou, trvá to zhruba týden. Chceme totiž ve službě Gmail ověřit, že o vypnutí skutečně žádáte vy, a ne někdo jiný, kdo získal přístup k vašemu účtu.

 1. Otevřete na počítači Gmail.
 2. Vpravo dole klikněte na Podrobnosti.
 3. V dolní části stránky klikněte u položky Možnosti upozornění na Změnit.
 4. Vyberte možnost Nikdy nezobrazovat upozornění na neobvyklou aktivitu.