Hoạt động gần đây nhất của tài khoản

Bạn có thể xem nhật ký đăng nhập của mình, bao gồm cả ngày tháng và thời gian tài khoản Gmail của bạn đã được sử dụng. Bạn cũng có thể xem địa chỉ IP được dùng để truy cập tài khoản của mình.

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Xem hoạt động tài khoản của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Chi tiết.

Mẹo: Bạn cũng có thể truy cập trang Sự kiện bảo mật gần đây để xem các bản cập nhật bảo mật cho toàn bộ Tài khoản Google của mình.

Thông tin trên trang "Hoạt động trên tài khoản này"

Trang "Hoạt động trên tài khoản này" cho biết các lần bạn đăng nhập và bao gồm các thông tin bên dưới.

Thông tin về phiên trùng nhau

Trong mục "Thông tin về phiên trùng nhau", bạn sẽ biết được mình có đang đăng nhập vào Gmail từ thiết bị, trình duyệt hoặc vị trí khác không.

Loại truy cập

Trong mục "Loại truy cập", bạn sẽ thấy trình duyệt, thiết bị hoặc máy chủ thư (như POP hoặc IMAP) mà bạn đã dùng để truy cập Gmail.

Nếu bạn đã ủy quyền cho ứng dụng, bạn sẽ thấy vị trí (địa chỉ IP) của ứng dụng bên thứ ba. 

Vị trí (địa chỉ IP)

Bạn có thể xem 10 địa chỉ IP và vị trí ước chừng đã truy cập tài khoản Gmail của bạn gần đây nhất.

Nếu nhận được cảnh báo về hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, bạn cũng có thể xem tối đa 3 địa chỉ IP bổ sung đã được gắn nhãn là đáng ngờ.

Bạn có thể thấy nhiều địa chỉ IP hoặc vị trí trong hoạt động của mình vì một số lý do:

  • Nếu bạn sử dụng POP hoặc IMAP để đọc thư của mình trên các dịch vụ khác, chẳng hạn như Apple Mail hoặc Microsoft Outlook, sẽ có cả thông tin vị trí này.
  • Nếu bạn sử dụng Trình tải thư thì một IP Google sẽ hiển thị vì thư của bạn đang được tìm nạp thông qua máy chủ Google.
  • Nếu bạn sử dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng thì vị trí của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc di động của bạn có thể hiển thị. Đây có thể là một vị trí ở xa bạn. Miễn là tên của nhà mạng khớp với tên nhà mạng của bạn thì điều này là bình thường.

Khắc phục sự cố

Tôi nghĩ rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của tôi

Nếu bạn không nhận ra hoạt động trên trang, chẳng hạn như vị trí hoặc loại truy cập, có thể ai đó đã lừa đảo hoặc dùng phần mềm độc hại để có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

  1. Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức.
  2. Làm theo các mẹo bảo mật Gmail để giúp bảo vệ tài khoản của bạn.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính