Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Senaste kontoaktivitet

Vad är "Senaste kontoaktivitet"?

Senaste kontoaktivitet visar information om aktuell aktivitet i e-posten. Den senaste aktiviteten omfattar tillfällen då du fick åtkomst till e-posten via en vanlig webbläsare, en POP-klient, en mobilenhet, ett trejdepartsprogram osv. Vi listar IP-adressen som användes för att få åtkomst till e-posten, platsen samt tid och datum.

Visa din kontoaktivitet genom att klicka på länken Detaljer bredvid raden Senaste kontoaktivitet längst ned på en Gmail-sida.

Tips

Om du vill visa aktiviteter för hela Google-kontot öppnar du security.google.com och klickar på Senaste aktivitet under Säkerhet till vänster. På den här sidan anges säkerhetsrelaterade åtgärder som du har utfört, exempelvis inloggning på ditt Google-konto, ändring av ditt lösenord eller tillägg av en e-postadress eller ett telefonnummer för återställning.

Öppna Senaste aktivitet

Så här tolkar du uppgifterna

Åtkomsttyp

Om du är oroad för obehörig åtkomst till din e-post kan du använda uppgifterna i kolumnen "Åtkomsttyp" för att ta reda på om och när någon fått åtkomst till din e-post. Om exempelvis POP-åtkomst visas i kolumnen, men du inte hämtar din e-post med POP, kan det vara ett tecken på att någon obehörig fått åtkomst till ditt konto.

 

Plats (IP-adress)

I den här kolumnen listar vi de senaste 10 IP-adresser som använts för att få åtkomst till din e-post, samt de anslutna platserna.
 
Om du har fått en varning om misstänkt aktivitet på ditt konto kan dessutom upp till tre IP-adresser visas som har märkts som misstänkta i tillägg till de vanliga tio IP-adresserna. Om du oftast loggar in på Gmail från samma dator bör din IP-adress vara densamma, eller börja med samma två siffergrupper (exempelvis 172.16.xx.xx). Varje rad i tabellen representerar en händelse där någon har fått åtkomst till din e-post eller försökt att logga in på ditt konto med rätt lösenord. Om du upptäcker en obekant IP-adress bör du ändra ditt lösenord omedelbart för att skydda kontot mot obehörig åtkomst. Din aktuella IP-adress visas under tabellen. I de flesta fall gissar vi platsen genom att matcha din IP-adress med en bred geografisk plats. Platsen och IP-mappningarna kanske inte alltid är korrekta, framför allt vid gamla inloggningar.

 

Om du har aktiverat POP3 eller IMAP visas detta i tabellen över den senaste aktiviteten. Om du använder Mailhämtaren med ett annat Gmail-konto visas en IP-adress från Google. Det beror bara på att meddelandena hämtas via våra servrar. Om du använder en extern tjänst med Gmail, exempelvis webbplatser för sociala nätverk, kan vi inte garantera att den externa tjänsten är säker. Överväg i sådana fall att använda vidarebefordran om det är möjligt.A Om det inte är möjligt ser du till att uppgifterna för återställning av kontot är uppdaterade.

Om du får åtkomst till Gmail på en mobil enhet innehåller dessutom din inloggningshistorik mobila inloggningar som ser ut att komma från operatörens mobila Internetgateway. Observera att mobila gateways kan befinna sig långt bort från den plats där du får åtkomst till ditt konto. Om adressen hör till din leverantör av mobila tjänster anses det som en legitim åtkomst till ditt konto.

Om du vill leta reda på den internetleverantör som äger och leasar IP-adresser kan du använda en kostnadsfri omvänd söktjänst för IP-adresser som http://ip-lookup.net/

Om du vill ha mer information än den som finns i avsnittet Senaste kontoaktivitet, har Google som policy att enbart tillhandahålla information till domstolsbeslut från tredje part eller till en annan relevant juridisk process.

Pågående sessioner

Om din e-post för tillfället används från en annan plats anger vi den andra sessionen eller de andra sessionerna i tabellen Information om pågående session. Om andra sessioner visas kan det betyda att du har ett annat webbläsarfönster öppet med Gmail, eller att du är inloggad på en annan dator (exempelvis om din hemdator är inloggad på Gmail medan du får åtkomst till e-posten från arbetet). Om du är oroad av någon pågående åtkomst kan du logga ut alla andra sessioner än den aktuella sessionen genom att klicka på Logga ut från alla andra sessioner.

 

Jag får ofta varningar till mitt konto. Vad betyder det?

Om du tror att varningarna visas på grund av att du reser mycket eller har mobil anslutning, kan du inaktivera varningen på sidan för information om senaste kontoaktivitet.

Om du är osäker eller inte känner igen aktiviteten kan det vara ett tecken på att någon fått åtkomst till ditt konto via skadlig programvara. Via skadlig programvara görs försök att stjäla känslig information från datorn, skicka skräppost eller utföra bedrägerier. Denna typ av programvara är ofta inbäddad i andra program som kan hämtas kostnadsfritt utan att du känner till det.

Jag tror att någon obehörig har fått åtkomst till mitt konto

Om du tror att någon obehörig har fått åtkomst till kontot följer du stegen i Gmails säkerhetschecklista för att skydda kontot.

Om du vill ha mer information om kontosäkerhet bör du läsa våra tips om att skydda data.

Kan jag inaktivera varningen om senaste kontoaktivitet?

Du kan inaktivera varningar om senaste kontoaktivitet genom att ändra varningsinställningarna nedanför tabellen över den senaste aktiviteten. Klicka på ändra bredvid Visa en varning vid ovanlig aktivitet. Då ser du ett alternativ om att aldrig visa varningar vid ovanlig aktivitet. Tänk på att det tar ungefär en vecka innan vi har inaktiverat den här funktionen. Det beror på att vi måste kontrollera att det är du och inte en bedragare som har inaktiverat varningarna.